Interpelacje złożone na XVIII Sesję RM Leszna

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Barbara Mroczkowska

Klub Radnych PO

 

Dotyczy: przeniesienia przystanku autobusowego przy ul. Krasińskiego

Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 regulaminu rady miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do statutu Leszna składam wniosek w sprawie: przeniesienia w inne miejsce przystanku autobusowego przy ul. Karsińskiego. Mając na uwadze dobro mieszkańców miasta, a szczególności ich bezpieczeństwo niniejszym w trybie interpelacji składam wniosek o przeniesienie przystanku autobusowego przy ul. Karsińskiego o 200 m bliżej do zbiegu z ulicą Plac Metziga. Aktualnie stoi tam od miesiąca ponownie uruchomiony  kiosk butik z bielizną damską . Skwer jest na tyle duży, że jest możliwość wyznaczenia miejsca na zatokę autobusową i postawienie wiaty przystankowej. Dotychczasowe miejsce jest uciążliwe, mało schludne. Brak jest zadaszenia, nie ma miejsc do siedzenia. W dni deszczowe oczekujący na autobus oblewani są wodą z kałuż, w które wjeżdżają samochody. Interpelacje składam już po raz drugi, w odpowiedzi mieszkańcy dowiedzieli się, że wersja przeniesienia przystanku będzie rozpatrywana jednak dotychczas nie została rozpatrzona. Licznie zgłaszane uwagi i skargi mieszkańców co do fatalnego usytuowania przystanku w tym miejscu wskazują na konieczność niezwłocznego zajęcia stanowiskaw tej sprawie. Wnioskuję o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. Załącznik- zdjęcia szt. 4

 

Barbara Mroczkowska

Klub Radnych  PO

Dotyczy: kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty w Lesznie

Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – zapytanie w sprawie:  kosztów i skutków zmian ustawy
 o systemie oświaty w Lesznie

W przyjętej  29  grudnia  br.  ustawie  o  zmianie  ustawy o  systemie  oświaty jednym  z najważniejszych założeń jest zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6. Ustawa ta była procedowana bez szerokich konsultacji społecznych i bez przedstawienia wyliczeń jakie koszty takich zmian poniosą samorządy. Wobec takiego procedowania ustawy swoje zaniepokojenie dla trybu wprowadzenia zmian wyraziła Komisja Edukacji Związku Miast Polskich. W związku z bezpośrednimi konsekwencjami tych zmian dla miasta Leszna  zwracam się z prośbą o przedstawienie skutków finansowych tego rozwiązania dla naszej gminy. W szczególności proszę oinformację:

 • Jaki będzie orientacyjny koszt wdrożenia tych zmian wLesznie .?
 • Czy i ile etatów w szkołach podstawowych może ulec likwidacji?
  (proszę o wyszczególnienie danych dla poszczególnych placówek)
 • Czy w opinii Urzędu przedszkola z terenu gminy będą w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci w wiekuprzedszkolnym?
 • Czy w wyniku tych zmian konieczne będą dodatkowe remonty w szkołach?
  (w ostatnich latach cześć sal dydaktycznych i wyposażenia było przygotowanych dla młodszych

--

Kazimierz Jęcz

Klub Radnych PIS

– w sprawie przeznaczenia niezbędnych środków finansowych z „wolnych środków” 2015 roku. Na docelowe opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej kompleksu boisk i niezbędnych urządzeń sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Jako I etap pod realizację docelową zagospodarowania terenu sportowego, który na dzień dzisiejszy przypomina raczej łąkę, a nie teren sportowy. Docelową realizację wykonawczą przedmiotowego zadania jako II etapu proponuję ze środków  finansowych budżetu Miasta na rok 2017.  Nie musze chyba więcej uzasadniać tego problemu z jakim borykają się na co dzień przede wszystkich bardzo liczni uczniowie tej szkoły. Proszę o pisemną odpowiedź na moją interpelację.

--

Stefania Ratjczak

Klub Radnych PIS

                         
Składam interpelację o podjecie działań zmierzających do utworzenia miejsc parkingowych tylko dla kobiet
w ciąży i matek z małymi dziećmi, przy urzędach należących do miasta, szpitala i przychodniach.

Zwracam się  prośbą o podanie kwoty, jaka zostanie zmniejszona dla miasta Leszna, w związku z planowanym
zwiększeniem kwoty wolnej  od podatku.

--


Michał Skrzypczak

Klub Radnych PL 18

Interpelacja w sprawie zamontowanych na ul. Kąkolewskiej słupków przeszkodowych typu U-5 b + C 9.

Jadąc ul. Kąkolewską od ronda Grzybowo w kierunku centrum miasta zamontowane są słupki przeszkodowe. Generalnie wg powszechnie dostępnej wiedzy umieszcza się je od strony nadjeżdżających pojazdów na skrajnych częściach: azylów dla pieszych, wysepek przystankowych, wysepek kanalizujących ruch wyodrębnionych z jezdni krawężnikami oraz w miejscach, gdzie rozpoczyna się pas dzielący jezdnie. Miejsce, o którym mowa raczej nie spełnia tych warunków.

W moim, jak i wielu innych kierowców przekonaniu stwierdzam, że to rozwiązanie jest niebezpieczne, dochodzi tam dość często do rozjechania tych słupków. Po ich rozjechaniu miejsce to staje się jeszcze bardziej niebezpieczne, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Pragnę również dodać, że projekt przebudowy ul. Kąkolewskiej oprócz zamontowania tam słupków przeszkodowych zakładał również zamontowanie progów zwalniających i odpowiedniego oznakowania pionowego – m.in. znak ograniczenia prędkości do  km/h, których nie ma. W związku z powyższym chciałbym zapytać:

 1. Czy prowadzony jest rejestr tych zdarzeń? Jeżeli tak, to ile razy po przebudowie drogi dochodziło w tym miejscu do uszkodzenia tych słupków?
 2. Jakie koszty ponosi Miasto Leszno z tytułu ponownego montażu?
 3. Dlaczego nie wykonano tego fragmentu przebudowy ulicy zgodnie z projektem?

Leczę na rozważną analizę sensowności tego rozwiązania.


                                                                             

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information