Interpelacje radnych złożone na 24 Sesji Rady Miejskiej Leszna 23 czerwca 2016 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnego Damiana Szymczaka

Pojemniki na odpady

Damian Szymczak z PiS pytał, czy jest możliwa zmiana miejsca usytuowania kontenera na śmieci przy ul. Bolesława Chrobrego Może techniczna sprawa techniczna sprawa, nie w liczbie mnogiej, tylko jednej interpelacji. Poprosili mnie o pomoc, o interwencję mieszkańcy jednej z kamienic przy ul. Chrobrego, którzy skarżą się na śmietniki, które stoją właśnie przy ich oknach, przy tej kamienicy. Oczywiście ulica wygląda pięknie, jest pięknie wyremontowana, z tego są zadowoleni. Natomiast prośba po prostu taka, ja się nie będę bawić w ładne słowa, że to bo inaczej tego nie można nazwać i dla ludzi, którzy mieszkają powyżej. No i prośba wydaje się dosyć  

prosta: czy nie można by po prostu odsunąć tych śmietników? Tam chodniki są dosyć szerokie, na tyle, ile się da po prostu od tych okien odsunąć je i przełożyć, przestawić po prostu na chodnik bliżej jezdni tak, żeby nie stały bezpośrednio pod oknami mieszkańców kamienic przy ul. Chrobrego. Dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnego Damiana Szymczaka udzielona została pisemnie przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych. 


Interpelacja radnego Ryszarda Hayna

Zmiana organizacji ruchu

Ryszard Hayn z Klubu Radnych Lewicy, pytał czy istniałaby możliwość zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Ćwiklińskiej, Dekana i Kiepury Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Mam trzy interpelacje. Pierwsza prosta dosyć, w imieniu mieszkańców ul. Ćwiklińskiej. Zwrócili się oni do mnie z prośbą o podniesienie kwestii następującej: chodzi o spowodowanie umieszczenia stosownego znaku i egzekwowania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na alejkę ciągnącą się od ul. Dekana, przylegającą do obrzeży pobliskiego parku. Tam wjeżdżają samochody ciężarowe, a jeden zrobił sobie tam nawet stałe miejsce postoju.

Odpowiedzi na interpelację radnego Ryszarda Hayna udzielił Dominik Kaźmierczak  Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Ryszarda Hayna informuję, że organizacja ruchu w rejonie ulic Ćwiklińskiej, Dekana, Kiepury będzie jednym z tematów obrad Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu na najbliższym posiedzeniu. Podczas tego posiedzenia wypracowany zostanie sposób oznakowania i wprowadzenia innych rozwiązań drogowych w tym rejonie tak, aby samochody ciężarowe nie jeździły alejką, o której Pan Radny mówił. Dziękuję.

 

Interpelacja radnego Ryszarda Hayna

Konflikt w Miejskim Zakładzie Komunikacji

Ryszard Hayn z Klubu Radnych Lewicy, pytał o konflikt w Miejskim Zakładzie Komunikacji – Druga dotyczy sprawy, która w ostatnim czasie stała się publiczna. O tym nawet ludzie rozmawiają w autobusach. Mianowicie konflikt wokół osoby dyrektora MZK Pana Bolesława Poślednika. Wiadomo między innymi o petycji załogi w obronie dyrektora, kierowanej do Prezydenta więc proszę o wyjaśnienie, na czym ten konflikt polega i jakie zarzuty kierowane są przez kierownictwo Urzędu pod adresem Dyrektora Poślednika.

Odpowiedzi na interpelację radnego Ryszarda Hayna udzielił Pan Adam Mytych,
I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Na kanwie tej interpretacji powstają, możemy sobie zadać kilka pytań. Po pierwsze, czy Prezydent miasta powinien dokonywać ocen swoich podwładnych? Odpowiedź jest prosta, tak. Czy powinny to być odpowiedzi powierzchowne? Odpowiedź brzmi nie. Jeżeli poważnie traktujemy funkcjonowanie jednostek, funkcjonowanie zakładów, to uważamy, że tego typu oceny powinny być rzetelne. Czy Prezydent ma prawo oceniać? Wiadomo, że tak. Nie tylko prawo, ale i obowiązek do dokonywana określonych, okresowych ocen swoich podwładnych. Pytanie następne, czy szczegóły takich ocen, czy szczegóły korespondencji, czy wymiany myśli, ocen, opinii powinny się stać, powinny stanąć na Sesji? Na pewno nie. To są sprawy personalne. Na pewno Sesja nie jest miejscem, gdzie należy rozmawiać o takich szczegółach w detalach. Następna sprawa. Sprawa jest dosyć prosta. Dokonano oceny pracy Pana Dyrektora Poślednika. Pan Dyrektor Poślednik nie ze wszystkimi argumentami się zgodził. Pan Dyrektor Poślednik złożył odwołanie od tej oceny i na bazie tego odwołania, na bazie kryteriów oceny oraz sposobu oceny uczynionej przez moją osobę Pan Prezydent Borowiak podtrzymał dokonaną ocenę Pana Dyrektora. Jeszcze mogę powiedzieć, że jeśli chodzi
o petycję pracowników w tej sprawie, złożona była taka petycja pracowników, w której petycji pracownicy wyrażali swoją opinię. Wczoraj odbyłem, wczoraj, czy przedwczoraj odbyłem, nieważne, odbyłem takie spotkanie z załogą. W trakcie tego spotkanie przedstawiłem pewne argumenty. Przedstawiłem swoją opinię. Przedstawiłem również nasze przemyślenia w tej kwestii, oczywiście nie mówiłem o szczegółach, bo to są szczegóły, które nie wchodzą jakby
 w obszar informacji publicznej. To jest pierwsza kwestia.

 

Interpelacja radnego Ryszarda Hayna

Zerwanie współpracy w zakresie ubezpieczeń z firmą brokerską Manc

Ryszard Hayn z Klubu Radnych Lewicy, pytał o powody zerwania współpracy w zakresie ubezpieczeń z firmą brokerską Manc I trzecia interpelacja: proszę o wyjaśnienie powodów zerwania w roku 2016 współpracy jednostek Urzędu Miasta w zakresie ubezpieczeń z firmą brokerską Manc. Jednocześnie proszę o podanie podstaw prawnych odmowy udzielenia odpowiedzi na te pytanie, na pytania, czy na to pytanie złożone w trybie dostępu do informacji publicznej. W tej ostatniej sprawie proszę również o odpowiedź w formie pisemnej. Dziękuję.

Odpowiedzi na interpelację radnego Ryszarda Hayna udzielił Pan Adam Mytych, I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Druga kwestia, też ważna, kwestia rozwiązania umowy ze spółką jawną Manc, Biuro Brokerskie Manc spółka jawna. Szanowni Państwo! Jak Państwo, jak już tu było, była, jak już mówiliśmy my dokonywaliśmy szereg audytów, ocen sytuacji, którą zastaliśmy w Urzędzie, w jednostkach, w zakładach. Taka ocena została dokonana przez jedno z biur brokerskich. Na bazie tej oceny dokonaliśmy oceny sytuacji, jeśli chodzi o sposób realizacji kwestii dotyczących ubezpieczeń jednostek i zakładów. Z tej oceny wynikało jednoznacznie, że zawarte umowy ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowego
z tą spółką posiadały naszym zdaniem dość istotne wady prawne. Te wady prawne spowodowały, że nastąpił pewien kryzys zaufania i nastąpiła krytyczna cena funkcjonowania tej spółki i na bazie tej oceny i na bazie również opinii prawnej kancelarii, niezależnej kancelarii poznańskiej uważamy, że pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie majątkowym powinna realizować inna jednostka, czy firma, czy spółka. Szczególnie, jeżeli już  mogę tutaj parę takich istotnych szczegółów. W tych umowach brokerskich, w aneksach do tych umów brokerskich, po pierwsze spółka jawna nazywana była brokerem, a nie była brokerem. W tych umowach była mowa o tym, że broker wymieniony w tej umowie, czyli spółka jawna Manc posiada polisę ubezpieczeniową, a nie posiada. Te kwestie lub, oraz inne kwestie przeanalizowane na bazie obowiązującej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym sprawiły, że uznaliśmy za stosowne rozwiązanie tej umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego. Co jeszcze jest ważne w tej całej sprawie? Że dotychczas, że spółka ta będzie obsługiwać polisy, które były zawarte za jej pośrednictwem. Odnośnie odmowy udzielenia odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej, to chciałem poinformować tylko Pana Radnego Ryszarda Hayna, że odpowiedź ta została udzielona pismem z dnia 29 grudnia 2015 roku
i została skierowana na właściwy adres. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania,  to bardzo proszę.


Interpelacja radnego Kazimierz Jęcza

Chodnik przy ulicy Kochanowskiego

Kazimierz Jęcz z PiS, prosił o wykonanie przedłużenia istniejącego chodnika przy ul. Kochanowskiego, na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Szybowników – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Już po raz trzeci wnoszę interpelację w sprawie wykonania przedłużenia istniejącego chodnika przy 

ul. Kochanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do
ul. Szybowników. Proponuję wykonanie nawierzchni chodnika z używanych płytek chodnikowych i krawężników z tzw. odzysku. Będzie to zbawienną sprawą dla pieszych, szczególnie starszych ludzi, którzy na dzień dzisiejszy czują się zagrożeni jadącymi tą ulicą pojazdami mechanicznymi i rowerami, nie zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Proszę o pisemną odpowiedź na moją interpelację. Dziękuję.

Odpowiedzi na interpelację radnego Kazimierz Jęcza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Kazimierza Jęcza informuję, że chodnik przy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Szybowników zostanie wykonany w tym roku. Dziękuję.


Interpelacja radnego Piotra Koisa

Dom Dziennego Pobytu dla seniorów

W imieniu radnego Piotra Koisa z PiS, interpelację odczytała Radna Barbara Mroczkowska – interpelacja dotyczyła możliwości uruchomienia przez Miasto Leszno Domu Seniora Dziennego Pobytu – Jest to sprawa budynku lub pomieszczenia na dom seniora dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych. Na dzień dzisiejszy Miasto Leszno nie dysponuje domem seniora dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, które wymagają opieki 24 godziny na dobę. Otwarcie takiego ośrodka zapewni profesjonalną opiekę osobom niesamodzielnym w godzinach pracy bliskich, a osobom zajmującym się na co dzień niepełnosprawnymi daje szanse uaktywnienia zawodowego. Na uruchomienie oraz funkcjonowanie takiego ośrodka, Miasto może otrzymać dofinansowanie rządowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest budynek lub pomieszczenie nie mniejsze niż 300 metrów użytkowych oraz Miasto musi być właścicielem danego lokalu. Na pewno chodzi Panu Koisowi o program "Vigor".

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Koisa udzieliła Donata Majchrzak-Popławska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Szanowni Państwo! Od prawie roku jest poszukiwane takie miejsce w Lesznie. Na ten temat odbyliśmy kilka spotkań
 z Panami Prezydentami, też z Radnymi, też z Panem Dyrektorem MZBK. Odbyliśmy kilka wizji. Ostatnia taka wizja odbyła się w budynku po przychodni, w budynku należącym do Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowe, ponieważ to była jedna z lokalizacji, gdzie myśleliśmy, że taki dom będzie można usytuować. Natomiast chciałam wyjaśnić genezę potrzeby może takiego miejsca, ponieważ nie ma takiego miejsca dla osób niesamodzielnych. Dom seniora, który się mieści w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie spełnia takich funkcji. Nie ma możliwości lokalowych, żeby też taką funkcję bardziej opiekuńczo-rehabilitacyjną spełniać. Mój pomysł na rozwiązanie tego problemu był taki, żeby znaleźć nowe miejsce na funkcjonowanie domu seniora z poszerzeniem bazy opiekuńczo rehabilitacyjnej lub znalezienie innego miejsca na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, aby ten budynek właśnie wykorzystać z takim przeznaczeniem. Potrzeba taka jest, ponieważ wielokrotnie na komisji rozmawialiśmy z Państwem Radnymi nt. społeczeństwa, które się starzeje i problemów osób starszych. Przybywa usług opiekuńczych, przybywa osób, które są zamknięte w swoich domach, samotnych też przybywa, natomiast problem jest z budynkiem. Jeśli chodzi o program "Vigor Senior", w tym roku nie został on jeszcze ogłoszony, także
w tym roku nic nie wiem nt. finansowania. Natomiast przyszły rok tak, jak już mówiłam, przyszły rok będzie rokiem, gdzie pojawią się pieniądze unijne na projekty twarde, dostosowujące infrastrukturę dla seniorów. Także będzie to na pewno szansa dla Miasta natomiast, no warunkiem takim koniecznym i cały czas tutaj myślimy nad tym rozwiązaniem jest znalezienie odpowiedniego miejsca i budynku. Dziękuję.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information