Interpelacje radnych złożone na 25 Sesji Rady Miejskiej Leszna 8 września 2016 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnego Marka Ganowicza

Koleiny na skrzyżowaniu

Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy prosił o usunięcie kolein na skrzyżowaniach wzdłuż Alei Jana Pawła II. Radny zwracał uwagę na szczególnie duże koleiny na skrzyżowaniu z Alejami Krasińskiego – Ja mówiłem w wolnych głosach i wnioskach przed Sesją, przed wakacjami o tym. Mianowicie głównie mi chodzi o to, żeby zlikwidować te koleiny na Jana Pawła II. No nie zostało to zrobione. 

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Ganowicza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zapewniał, że nierówności na drogach zostaną zlikwidowane – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odpowiadając na pierwszą interpelację. Koleiny wzdłuż Al. Jana Pawła II zostaną w najbliższym czasie usunięte.


Interpelacja radnego Marka Ganowicza

Dodatkowe linie

Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy mówił też o konieczności namalowania ciągłej linii rozdzielającej jezdnie przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą 17 Stycznia (przy Deutsche Banku). Zdaniem radnego, w tym miejscu kierowcy łamią przepisy, bo skręcają w prawo z pasa, którym powinni jeździć na wprost –  Prosiłem również w drugiej interpelacji i w wolnych głosach i wnioskach o to, żeby przemalować dłuższymi liniami ciągłymi rękawek prawoskrętu z Jana Pawła w prawo w Chrobrego z jednaj strony i z drugiej strony w 17 Stycznia tutaj koło Deutsche Banku, a tam prawoskręt, jeśli chodzi o... koło octowni. Uzasadnienie jest takie, że to niestety my kierowcy, mówię my kierowcy wszyscy, bo ja też jestem kierowcą, ale większość z kierowców skręcają w prawo z pasa jadącego na wprost, bo tego nie da się wydzielić mechanicznie wysokim płotem, ale trzeba jak najwięcej, jak najmocniej dać informacji, żeby nie skręcać tak w prawo. I wiecie co Państwo to jest poza interpelacją: prośba do zarządcy dróg, żeby się zastanowił, w jaki sposób poinformować kierowców przed skrzyżowaniami, na których rowerzyści mogą przejeżdżać bez wysiadania z roweru. Odbywa się to na zasadach „wolnej amerykanki” przez rowerzystów, jadą wszędzie, gdzie tylko mogą przejechać, a kierowcą czasami serce staje, jak muszą gwałtownie hamować, bo pan rowerzysta, np. na takiego Jana Pawła II, jest tak rozpędzony, że on się nie zastanawia, czy ktoś wyjeżdża z krzyżówki, czy nie. Tak właśnie się dzieje przy Deutsche Banku. Miałem dwa razy taką możliwość, no jeżeli to nazwać możliwość. Na całe szczęście człowiek szybko nie jechał, ale jest bardzo słaba widoczność z lewej strony, czyli od strony wiaduktu i tak kłopoty są, po prostu kłopoty. Trzeba by postawić znaki uwaga rowerzyści, bo nie ma innej drogi wyjścia, dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Ganowicza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który tłumaczył, że znakowanie ulic było niedawno odnawiane i zostało wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi – Natomiast, jeśli chodzi o znakowanie poziome, było ono w miesiącach czerwcu i lipcu odnawiane w tym roku i oznakowanie przy skrzyżowaniu  Al. Jana Pawła II z ul. 17 Stycznia zostało wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Dziękuję.


Interpelacja radnego Marka Goryniaka

Zielone strzałki

Marek Goryniak z Klubu Radnych PiS apelował, aby na każdym skrzyżowaniu, gdzie to możliwe, wprowadzać zielone strzałki oznaczające możliwość warunkowego skrętu w prawo.  W szczególności, zdaniem radnego, przydadzą się one na skrzyżowaniu przy zjeździe z wiaduktu w ul. Wolińską oraz na wyjeździe z Wolińskiej w kierunku Strzyżewic. Radny już nie raz zwracał uwagę na to, że auta, które czekają w kolejce na światłach zanieczyszczają środowisko – Panie Przewodniczący! Proszę Państwa! Ja interpelowałem w sprawie tzw. prawoskrętów warunkowych w mieście Lesznie Chodzi mi o to, o tutaj kolega Kośmider może wysłucha mnie, bo to jest ta prawdziwa ochrona środowiska, o której rozmawiamy, żeby po prostu stojąc 1,5 minuty na tym czerwonym świetle i spalamy te powiedzmy paliwa i powiedzmy zatruwamy t leszczyńskie powietrze. Ja się zwróciłem o to, żeby, czy jest możliwe w mieście Lesznie zastosować, zgodnie z przepisami oczywiście obowiązującymi prawoskręty warunkowe. Ja Państwu podam taki, powiedzmy może jeden przykład, albo dwa przykłady . Jeden, zjeżdżając z wiaduktu w prawo w kierunku Wolińskiej na Święciechowę przy kościele św. Józefa stoimy tam ponad minutę niepotrzebnie. Tam nikt nie chodzi. Tam tylko w niedziele idą ludzie do kościoła, ale to się przepuszcza, bo to jest ten prawoskręt właśnie warunkowy, że jak powiedzmy nie mamy pierwszeństwa, po prostu musimy przepuścić warunkowo czy ludzi, czy pojazdy, a później my jedziemy. Później następne takie miejsce jadąc np. z Boszkowa z Wolińskiej w kierunku Strzyżewic. Znowu stoimy. Tam już kompletnie nikt nie chodzi i stoimy, czekamy. Sprawa następna, zjeżdżając z wiaduktu w prawo w ulicę, która się nazywa Norwida, również stoimy i czekamy. Tam jest nawet zegar, który nam odlicza te sekundy, nie wiem, po co odlicza. Bo to, Panie naczelniku, te zegary też nie skutkują. Ja tam przecież jeżdżę kilkanaście razy dziennie i ludzie tak, jak zapominają ruszać na zielonym, tak zapominają, czy on tam bije, czy nie bije, także nie wiem, czy to jest sens w ogóle. Dziękuję uprzejmie.

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Goryniaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który odpowiadał, że zielona strzałka będzie wprowadzona na skrzyżowaniu Alei Konstytucji 3 Maja z ulicami Okrężną i Zamenhofa. Co do skrzyżowania, o którym wspominał radny, to znajduje się ono w ciągu drogi krajowej nr 12. Trasa ta ma być modernizowana, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji i jeśli otrzyma pieniądze i remont ruszy, to sygnalizatory na skrzyżowaniach będą wymienione – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Marka Goryniaka informuję, że w najbliższym czasie na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Okrężną i Zamenhofa zostanie wprowadzona zielona strzałka warunkowego skrętu w prawo. Natomiast, jeśli chodzi o sygnalizacje świetlne, które są w pasie drogowym drogi krajowej nr 12, tutaj analizujemy techniczne możliwości, czy na tych sterownikach, które tam są, będzie to możliwe, ponieważ urządzenia sterująca są drogimi urządzeniami, kosztują kilkadziesiąt tysięcy, a tutaj należy pamiętać, że całkiem niedawno złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna i te skrzyżowania, a dokładnie te sygnalizacje świetlne również są objęte tym tematem, więc tam, gdzie to technicznie będzie możliwe, takie prawoskręty zostaną wprowadzone. Dziękuję.


Interpelacja radnego Kazimierza Jęcza

Co z tą kanalizacją?

Kazimierz Jęcz z Klubu Radnych PiS złożył obszerną interpelację dotyczącą sieci kanalizacyjnej ułożonej na nowo powstałym osiedlu mieszkalnym między ul. Łanową a Zachodnią. Prosił o wizję lokalną tej inwestycji i sprawdzenie, czy sieć posiada odpowiednią średnicę, poziom ułożenia w stosunku do poziomu terenu, szczególnie ulic Lnianej, Siewnej, Rzepakowej i Gryczanej – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Wnoszę interpelacją w sprawie dokonania niezbędnej wizji lokalnej, mającej na celu określenia faktu, czy istniejąca sieć kanalizacyjna ułożona na terenie nowopowstałego osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Łanową a ul. Zachodnią posiada odpowiednią średnicę, poziom ułożenia w stosunku do poziomu terenu, szczególnie ulic Lnianej, Siewnej, Rzepakowej i Gryczanej. Z relacji mieszkańców tych ulic wynika, że poziom ułożonej sieci jest powyżej terenu tych ulic, a przekrój rur i średnica studzienek rewizyjnych nieodpowiednia. Powoduje taki stan szczególnie podczas obwitych opadów cofanie się ścieków na tereny posesji przyległych do tych ulic. Zwracam uwagę, że zostało wysłane pismo w tej sprawie do Prezydenta naszego miasta, na które podpisani mieszkańcy oczekują odpowiedzi i podjęcia odwrotnych działań. Proszę o pisemną odpowiedź na moją interpelację.

Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Jęcza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zapowiedział, że wizja sieci się odbędzie, z udziałem przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zaprosił na nią również radnego – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Kazimierza Jęcza informuję, że wizja, o którą Pan interpeluje odbędzie się. Wezmą w niej udział przedstawiciele MPWiK, Miejskiego Zarządu Dróg, poprosimy również Pana, jeśli Pan zechce jako Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej. Natomiast, jeśli chodzi o rzędne posadowienia, one wynikają, każdej kanalizacji z rzędnych odbiornika. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej w rejonie Lnianej i Siewnej jest kolektor o średnicy 1800 mm, który jest w ul. Siewnej i przepust tego kolektora pod torami kolejowymi linii w kierunku Głogowa. Więc rzędne wynikają z rzędnych odbiornika. Dziękuję.

Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Klub Seniora w Zaborowie

W imieniu radnej Barbary Mroczkowskiej z Klubu Radnych PO, interpelację odczytał Przewodniczący Sławomir Szczot – interpelacja dotyczyła możliwość utworzenia Klubu Seniora w Zaborowie – W związku z jej nieobecnością, pozwolę sobie odczytać. Dotyczy koncepcji stworzenia w dzielnicy Zaborowo klubu seniora, który służyłby tamtejszej społeczności senioralnej. W śródmieściu Leszna w czterech punktach funkcjonują takie miejsca, w Zaborowie obecnie nie ma żadnego takiego klubu, a przecież miasto wpisuję się w szeroko rozumianą politykę senioralną. Powinno dbać o pozytywny wizerunek także i w tym obszarze. Rozumiem, że to jest takie pytanie, nie jest to zapisane, ale sądzę, że chodzi o pytanie, czy taki klub mógłby powstać właśnie w tej dzielnicy? Bardzo proszę Panią dyrektor Majchrzak-Popławską o odpowiedź. Bardzo proszę.

Odpowiedzi na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej  udzieliła Donata Majchrzak-Popławska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odpowiedź na interpelację Pani Radnej Barbary Mroczkowskiej, złożyłam również pisemnie w Biurze Rady. Teraz przeczytam tą odpowiedź, którą przygotowałam. W odpowiedzi na Pani interpelację pragnę podziękować za przedstawienie oczekiwań mieszkańców Zaborowa, dotyczących utworzenia klubu seniora w tej dzielnicy Leszna. Utworzenia klubu seniora w Zaborowie winno zostać poprzedzone spotkaniem z mieszkańcami, inicjatorami tego przedsięwzięcia, na które serdecznie już teraz zapraszam. Podczas spotkanie będzie można omówić wzajemne oczekiwania i możliwości. Podczas moich różnych spotkań i wypowiedzi informowałam, że najbardziej optymalną formułą realizacji zadań typu prowadzenie klubów seniora jest zlecenie ich organizacjom pozarządowym. Z tego też powodu MOPR chętnie podejmie współpracę z jakimś stowarzyszeniem, czy fundacją, gotową na prowadzenie tego typu klubu. Dziękuję bardzo.

Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Wały przy alejach

W imieniu radnej Barbary Mroczkowskiej z Klubu Radnych PO, interpelację odczytał Przewodniczący Sławomir Szczot – interpretacja dotyczyła konieczności większej dbałości o zieleń rosnącą na wałach wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja – Mając na uwadze dbałość o estetykę naszego miasta po raz kolejny w trybie interpelacji wnioskuję o podjęcie działań mających na celu poprawę estetyki zielonych wałów, znajdujących się przy Al. Konstytucji 3 Maja. Szczególnie szpecące, nieprzycięte krzewy przy takiej arterii komunikacyjnej nie przydają splendoru naszemu miastu. Wnioskuję o pilne zajęcie się tą sprawą. Proszę Pana Lorycha, dyrektora MZZ o odpowiedź.

Odpowiedzi na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej  udzielił Dariusz Lorych Dyrektor Miejskiego Zakładu  Zieleni, który tłumaczył, że prace pielęgnacyjne zostały wykonane 30 i 31 sierpnia. Dyrektor zaznaczył, że to kilka dni po tym, jak radna złożyła interpelację – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pani Radnej Mroczkowskiej informuję, iż przedmiotowe prace pielęgnacyjne zostały wykonane w dniu 30 i 31 sierpnia. Generalnie, biorąc pod uwagę specyfikę krzewów, które są nasadzone na tym wale, mam tutaj na myśli berberysy, tawuły i inną roślinność, biorąc pod uwagę sztukę ogrodniczą, krzewy te przycinane są raz w roku i to w okresie wiosennym. Informuję, że te prace pielęgnacyjne w roku bieżącym zostały wykonane i w roku następnym, czy w latach kolejnych również, zgodnie ze sztuką ogrodniczą będą wykonywane. Dziękuję.

Interpelacja radnej Stefanii Ratajczak

Plac zabaw przy ulicy Niepodległości

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS prosiła, aby w budżecie miasta na rok 2017 zapisać budowę placu zabaw przy ul. Niepodległości – Pierwsza interpelacja: w nawiązaniu do artykułu w gazecie ABC składam interpelację o zaplanowanie w budżecie miasta na rok 2017 lub z wolnych środków za rok 2016 środków finansowych na plac zabaw przy ul. Niepodległości. Jednocześnie informuję, że z niewiadomych przyczyn, tu mam informację od mieszkańców, ponieważ tam byłam, plac, który tam był został zlikwidowany. Mieszkańcy nie wiedzą, dlaczego został i nie ma do dnia dzisiejszego.

Odpowiedzi na interpelację radnej Stefanii Ratajczak udzielił Jan Szafranek Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, który zapowiedział, że w czwartek 15 września o godz. 1530 odbędzie się spotkanie w sprawie parkingów i  placu zabaw z mieszkańcami okolicznych bloków, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe – Panie Przewodniczący! Pani Radna! Szanowni Państwo! Pozwolicie, że ja tą swoją interpelację rozszerzę o istotną informację, iż 2 lata temu odpowiadałem na interpelację, kiedy plac ten, który był darem Holendrów, przekazanym w użytkowanie i w zarząd MZBK zostanie zlikwidowany, ponieważ te elementy drewniane zaczęły gnić i dzieci, które chodziły po tych elementach drewnianych mogły się przewrócić itd. Także stąd wzięła się decyzja, że te przegnite elementy zostały usunięte i ich tam nie ma. Natomiast może do interpelacji, ponieważ temat jest bardzo ciekawy i uważam, że warto o nim nieco szerzej powiedzieć. Na terenie tego, jakby osiedla są same wspólnoty mieszkaniowe. My przedstawiając (...) na temat możliwości finansowania (...) O tych dwóch sprawach rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać dokładnie za tydzień, dlatego, że za tydzień o 15:30 spotkamy się z zainteresowanymi mieszkańcami, proponując im rozwiązanie, które tak po trosze wygląda jako partnerstwo publiczno-prywatne. Chcemy zaproponować powstanie tam szeregu parkingów komercyjnych. Ktoś kto wg wyliczeń wydziału dostaliśmy coś takiego od Pana naczelnika Kaźmierczaka i ktoś zresztą weźmie udział w tym spotkaniu, że takie jedno miejsce parkingowe kosztowało by kogoś, kto by wykupił, czy wydzierżawił około 1,5-2 tys. zł. Na pozostałym terenie byśmy wystąpili do Urzędu Miasta, byśmy wystąpili o zlokalizowanie placu zabaw. W przyszłym tygodniu, dlatego przepraszam, jest to za wcześnie i za późno, ale za wcześnie ażeby powiedzieć ile to będzie chętnych, bo jak teraz (...) zarządcą wspólnoty Pan Różanek, prezes Spółdzielni Zielone Światło i do niego docierali mieszkańcy budynku, zajmowanego przez, ja to nazywam lekarze, tam jest jeden budynek wspólnota mieszkaniowa, utworzona przez pracowników służby zdrowia, którzy byli zainteresowani. DO mnie również docierali mieszkańcy, lokatorzy budynków naszych, w zarządzie MZBK, ale tak naprawdę Pani Radna okaże się w przyszłym tygodniu, jak będziemy operować konkretami, będziemy rozmawiać jak to rozwiązać itd. Może się również okazać, ja tego nie wykluczam, że (...), że po tych zapowiedziach itd. będzie pas, wtedy wystąpimy tak, jak to Pani Radna sugerowała z wnioskiem, żeby miasto po prostu zajęło się wszystkim w przyszłorocznym budżecie znalazły się pieniądze na zorganizowanie tam placu zabaw, ale przepraszam bardzo, za 10 dni Pani Radna pozwoli, że się skontaktuję, osobiście przekażę informację, co będzie dalej, dobrze? Dzięki.

Interpelacja radnej Stefanii Ratajczak

Boisko przy ulicy Niepodległości

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS prosiła także o pilną wymianę nawierzchni boiska do gry w kosza przy ulicy Niepodległości  –  Druga interpelacja: chodzi również o miejsce na ul. Niepodległości przy tym placu i ta interpelacja brzmi tak: ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży składam również interpelację o pilną wymianę nawierzchni boiska do gry w kosza, która obecnie jest pokryta, ja to nazwię nawet kamieniami i szlaką, ponieważ powiem Państwu, że ja chodziłam, mi trudno było chodzić, a nie wyobrażam sobie grać na tym boisku w kosza. Uważam, że ten kosz, ten plac do kosza powinien być zrobiony w trybie pilnym, ponieważ pogodę mamy ładną, może być wrzesień, październik i dzieciaki, czy młodzież mogłyby korzystać z tego miejsca do gry w kosza.

Odpowiedzi na interpelację radnej Stefanii Ratajczak udzielił Jan Szafranek Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, który zapewnił, że na czwartkowym spotkaniu (15 września o godz. 1530) zostanie poruszona także sprawa boiska sportowego do gry w kosza – Temat boiska będzie rozwiązany przy tej samej okazji. Ja się zgadzam ja tez tam chodzę. To boisko, przepraszam, jest nielegalne, powstało na terenie Miasta, albo ktoś kiedyś to założył, tzn. to boisko nie jest w zarządzie na pewno MZBK. To mnie też denerwuje, jeżeli ja mówię, za parę dni będziemy wiedzieć, jakie są losy tego przedsięwzięcia, którym mówimy, to również przy okazji tego, temat boiska zostanie załatwiony.


Interpelacja radnej Stefanii Ratajczak

Kto dba o zieleń?

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS dopytywała także, czy Miejski Zakład Zieleni zleca pielęgnację zieleni zewnętrznym firmom – Zwracam się z zapytaniem, z jakimi podmiotami zewnętrznymi ma podpisaną umowę Miejski Zakład Zieleni Miejskiej w celu pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Leszna i jakie z tytułu ponosi koszty. Zadałam to pytanie, ponieważ teraz w tym, na dzisiejszej Sesji myśmy zwiększyli o 80.000,00 zł dla zieleni miejskiej. Chciałabym się dowiedzieć kto, oprócz zieleni miejskiej robi nam usługi i jakie koszty.

Odpowiedzi na interpelację radnej Stefanii Ratajczak udzielił Dariusz Lorych Dyrektor Miejskiego Zakładu  Zieleni, który przyznał, że w tym roku MZZ podpisał trzy umowy na takie prace, z czterema firmami. W sumie za wykonane zadania zapłacił im 28.500 zł –

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Ratajczak informuję, iż Miejski Zakład Zieleni chcąc dołożyć należytej staranności zakresie pielęgnacji terenów zieleni, przy uwzględnieniu absencji chorobowej pracowników, wzmożonej wegetacji roślin oraz awaryjności sprzętu podpisał kilka umów z podmiotami zewnętrznymi. Były to konkretnie 3 umowy. Zawarte umowy miały charakter czasowy, nie natomiast stały. Umowy zostały średnio zawarte na okres 2 tygodni. Generalnie kwota zawartych umów wyniosła 28.500,00 zł. Jednocześnie chciałbym nadmienić, iż biorąc pod uwagę zapisy w ewidencji środków trwałych Miejskiego Zakładu Zieleni, na uwagę zasługuje fakt, iż średni okres eksploatacji ciągnika wynosi 15 lat, średni okres eksploatacji kosiarki 7 lat, a kos spalinowych 6 lat. W związku z tym, jak Państwo dostrzegacie, to czas, który wywołuje wzmożone nakłady finansowe, związane z naprawami i remontami tego sprzętu oraz z wymianą części zamiennych. Jako ciekawostkę powiem, że najstarszy ciągnik eksploatowany przez zakład jest eksploatowany przez 40 lat. Dziękuję.

Interpelacja radnej Stefanii Ratajczak

Aktywny samorząd

Radna Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS chciała też wiedzieć, ile i jakich wniosków wpłynęło do 30 sierpnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program ma wspierać osoby niepełnosprawne w różnych aspektach życia. Radna interesowała się w szczególności jednym z obszarów tego programu, a mianowicie likwidacją barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym – I czwarte zapytanie: zwracam się z zapytaniem ile i jakich wniosków wpłynęło do 30 sierpnia 2016 roku d Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Aktywny samorząd", który ma za zadanie wspieranie osoby niepełnosprawnej w różnych obszarach życia. Jednym z modułów „Aktywny samorząd" jest obszar B, czyli likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym.

Odpowiedzi na interpelację radnej Stefanii Ratajczak udzieliła Donata Majchrzak-Popławska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pani radna! W ramach modułu 1 programu Aktywny samorząd zostało złożonych w sumie 51 wniosków na kwotę 303.555,00 zł, z czego na chwilę obecną otrzymaliśmy z PFRON-u 147.974,00 zł. Czekamy na drugą  transzę, nie wiemy, w jakiej wysokości będzie i czy uda się pozytywnie wszystkie wnioski rozpatrzyć. Tutaj mamy takie 4 punkty, likwidacja bariery transportowej. I pierwsze zadanie w ramach tego pkt-u to jest pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Złożono 3 wnioski, a na pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii B 4 wnioski. Na likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym, czyli to, co Panią Radną najbardziej interesowało. Na zadania B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i jego oprogramowania 22 wnioski. I zadanie B2 – dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programach sprzętu 7 wniosków. Zadanie 3 to likwidacja w barier  w poruszaniu się, w tym zadanie C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 2 wnioski. Zadania C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 4 wnioski. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, czyli dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu i żłobku, dziecka, osoby niepełnosprawnej. I na to zadanie złożono w sumie 9 wniosków. Dziękuję.


Interpelacja radnego Jarosława Zielonki

Zalewanie domów

Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO pytał o zbiornik retencyjny w rejonie ul. Duńskiej i Francuskiej. Domy znajdujące się w tym rejonie miasta są zalewane przez wodę po gwałtownych opadach deszczu. Zbiornik ma temu zaradzić – W imieniu mieszkańców Leszna zwracam się z wnioskiem o podjęcie dalszej realizacji programu zagospodarowania wód opadowych dla Miasta Leszna, opracowanego w 2010 roku w związku z zalewaniem domów jednorodzinnych przy ul. Duńskiej i Belgijskiej. Szanowni Państwo! Niepodjęcie takich działań spowoduje nasilenie podstopień z uwagi, że na nowopowstające domy jednorodzinne, powstają domy jednorodzinne w tym rejonie. Po wstępnych konsultacjach ze specjalistami z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji planowany w rejonie ul. Duńskiej i Francuskiej zbiornik retencyjny, który jest w tym programie zagospodarowania powinien rozwiązać problem zalewania tej części Miasta i z uwagi na to, proszę tutaj też o podjęcie jakichś w tym kierunku działań. Dziękuję.

Odpowiedzi na interpelację radnego Jarosława Zielonki udzielił Kierownik Kaźmierczak z Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który wyjaśniał, że pierwszą rzeczą, jaka ma się przyczynić do poprawy sytuacji będzie budowa kolektora wschodniego w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. –  Zbiornik retencyjny u zbiegu ul. Unii Europejskiej i Estkowskiego, czy potrzeba budowy tego zbiornika z programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Pierwszym elementem systemu odprowadzenia wód opadowych ze wschodniej części Miasta jest rozpoczęta w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 5 budowa kolektora wschodniego. Począwszy od tego roku będziemy kontynuować tą budowę począwszy od zbiorników w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. Kolejnym ważnym elementem rozwoju systemu zagospodarowania wód opadowych we wschodniej części Miasta, To jest właśnie ten zbiornik, który Pan Radny właśnie tutaj składa interpelację i Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji zaproponuje budowę tego zbiornika przy projektowaniu budżetu na lata następne. Dziękuję.

 

Interpelacja radnego Jarosława Zielonki

Naprawa pomnika

Radny Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO występował także w sprawie koniecznej renowacji pomnika gen. Stefana Grota Roweckiego, który znajduje się przy jednostce wojskowej. Naprawy wymagają elementy betonowe – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! W imieniu mieszkańców Leszna zwracam się z wnioskiem o wykonanie renowacji i naprawy elementów betonowych przy pomniku gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Pomnik jest wizerunkiem miasta Leszna, przy którym bardzo często odbywają się liczne uroczystości patriotyczne i elementy betonowe na chwilę obecną wymagają jakiejś interwencji, naprawy.


Odpowiedzi na interpelację radnego Jarosława Zielonki udzielił Tomasz Szymański, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, który wyjaśniał, że urząd czeka na opinię wojska, ile roboty mają kosztować i potem będzie podejmował decyzje w tej sprawie – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Odpowiadając na interpelację Radnego Jarosława Zielonki, chciałbym powiedzieć, że w sprawie pomnika gen. „Grota” Roweckiego Wydział Kultury i Sportu prowadzi korespondencję z płk Szwedem dowódcą 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Zadaliśmy pytanie, jaki jest zakres rzeczowy i finansowy tegoż remontu. Jak uzyskamy odpowiedź, to wtedy określimy się, co do terminu i sposobu realizacji tego postulatu. Dziękuję.


Interpelacja radnego Ryszarda Hayna

Księgowe odchodzą?

Ryszard Hayn z Klubu Radnych Lewicy chciał wiedzieć, czy to prawda, że szkolne księgowe odchodzą z pracy, bo boją się utraty zatrudnienia w razie powstania Centrum Usług Wspólnych, czyli jednej księgowości dla wszystkich szkół –

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Wysoka Rado! Dochodzą mnie równego rodzaju sygnały dotyczące odchodzenia księgowych ze szkół w związku z perspektywą powstania tego centrum usług wspólnych. Mam pytanie do Pana naczelnika, na ile to jest prawda i czy w jakiś sposób odbija się na funkcjonowaniu szkól? I to jest pytanie, natomiast kwestia druga, o której chciałem powiedzieć, chciałem nawiązać do interpelacji Pana Radnego Jęcza, Pana Radnego Zielonki. Ja również otrzymuję tego typu sygnały, np. z Gronowa, że w rejonie ul. Gronowskiej, Kmicica jak są większe opady, to ciągle są zalewane piwnice, garaże, etc. Myślę, że powinniśmy, my, jako radni otrzymujemy te sygnały i nie zawsze do końca wiemy co, gdzie, kiedy itd. dlatego te różne pytania i takie lakoniczne odpowiedzi. Wydaje mi się, że stosowne służby Miasta wspólnie z MPWiK powinny przygotować dla nas radnych jakąś krótką informację na kilka stron dotyczących jakie zadania, kiedy są przewidywane, co trzeba zrobić, za ile, co jest możliwe, co jest niemożliwe, żebyśmy nie musieli każdorazowo tutaj wyskakiwać incydentalnie z taką, czy inna interpelacją, tylko żebyśmy już byli zorientowani co się kiedy będzie działo, a co jest niemożliwe ze względów, no wiadomo technicznych, albo finansowych, przede wszystkim. Dlatego sądzę, że dobrze by było żeby taka informacja do radnych wpłynęła i myślę, że to jest do zrobienia. Dziękuję.

Odpowiedzi na interpelację radnego Ryszarda Hayna udzielił Lucjan Rosiak Naczelnik Wydziału Edukacji W tej chwili, jeżeli chodzi o księgowość w szkołach mamy częściowo już rozwiązany problem w czterech szkołach: jedna główna księgowa odeszła na emeryturę i był problem, który jest już w tej chwili rozwiązany ze znalezieniem zastępstwa, dwie osoby rozwiązały stosunek pracy i przeszły do innych jednostek i tam były problemy również z zapewnieniem zastępstwa na ten moment, są załatwione, chociaż znowu się pojawia w jednej sytuacji następny i w jednym wypadku została księgowa przeniesiona na inne stanowisko. I tutaj będziemy musieli szukać zastępstwa.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information