Interpelacje radnych złożone na 33 Sesji Rady Miejskiej Leszna 2 marca 2017 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Wiata przy nowym rondzie 

W imieniu radnej Barbary Mroczkowskiej interpelację odczytała radna Krystyna Szudra.

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO apelowała o montaż wiaty osłaniającej pojemniki na odpady komunalne w rejonie ulic Dekana i Kiepury – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Przeczytam dwie interpelacje Pani Barbary Mroczkowskiej. Interpelacja pierwsza dotyczy: zamontowania

wiaty lub innego ogrodzenia zasłaniającego śmietniki przy nowym rondzie na skrzyżowaniu ulicy Dekana i Kiepury od ulicy Zamenhoffa. Zgodnie z paragrafem 13 ustęp 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr.4 do Statutu Leszna składam interpelację poprzedzoną sygnałami od mieszkańców. O poprawę estetyki na skwerze przy rondzie Kiepury, Dekana od strony Zamenhoffa. Ustawione pojemniki na śmieci stanowią odrażający wygląd tego miejsca zwłaszcza, że znajdują się naprzeciw okien bloku mieszkalnego. Wnioskuję o zamontowanie wiaty lub innego ogrodzenia zasłaniającego nieestetyczne śmietniki. Wskazane miejsce odstrasza przechodniów, zwłaszcza, że niejednokrotnie przy śmietnikach jest nieporządek i nie stanowi to chlubnej wizytówki naszego miasta. Wnioskuję o podjęcie natychmiastowych działań dotyczących poprawy estetyki tego miejsca. Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. Zdjęcia w załączeniu. Proszę o pilne zainteresowanie się tym.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzieliła Jolanta Jankowiak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, która poinformowała, że właścicielem pojemników na odpady w rejonie ulic Dekana i Kiepury jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” i to ona zajmie się poprawką estetyki w tym rejonie –Odpowiadając na interpelację Pani Radnej w sprawie zamontowania wiaty lub innego ogrodzenia zasłaniającego śmietniki położonym przy rondzie skrzyżowaniu ulic Dekana, Kiepury. Uprzejmie informuję, że właścicielem tych kontenerów na odpady komunalne oraz na selekcję odpadów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”. Pani Prezes spółdzielni oświadczyła, że na bieżąco sprząta ten teren, sukcesywnie remontuje i maluje kontenery i według Pani prezes kontenery są w stanie odpowiednim. W ramach poprawy estetyzacji spółdzielnia zobowiązuje się zamontować z trzech stron ogrodzenie typu pergole w tym okresie wiosennym, polegającym na polepszeniu estetyzacji tego miejsca.


Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Oświetlenie pasów  

W imieniu radnej Barbary Mroczkowskiej interpelację odczytała radna Krystyna Szudra.

Radna Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO ponownie prosiła także o zamontowanie oświetlenia na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej i Towarowej. Przejście prowadzi do tunelu pod torami kolejowymi – Druga interpelacja dotyczy zamontowania oświetlenia na przejściach dla pieszych idących od strony miasta do podziemnego przejścia. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację. Ponawiam zapytanie w sprawie zamontowania oświetlenia na przejściu dla pieszych idących do przejścia podziemnego ulicy Słowiańska Towarowa od strony banku. Liczne zgłaszane uwagi przez mieszkańców, co do fatalnej widoczności ulicy w tym miejscu o zmroku i w nocy wskazują na konieczność niezwłocznego zajęcia stanowiska w tej sprawie. Wnioskuję o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. Dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który wyjaśniał, że doświetlenie ulicy Słowiańskiej i Towarowej będzie połączone inwestycyjnie z estetyzacją terenu przy siedzibie gazety ABC oraz jego modernizacją Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Odpowiadając na drugą interpelację Pani Barbary Mroczkowskiej informuję, że rejon skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Towarowej do niedawna oświetlany był z sieci należącej do PKP. Na każdym słupie były dwie lampy jedna oświetlała torowisko, druga jezdnie. Od niedawna właściciel tej instalacji wyłączył je i efektem jest niedoświetlenie rejonu przejścia podziemnego. Miasto Leszno podjęło rozmowy z PKP w celu przywrócenia oświetlenia jednak PKP nie jest tym zainteresowane. Prawdopodobnie związane jest to z tym, że PKP PLK jest na etapie wyborów wykonawcy przebudowy linii kolejowej E59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pan Prezydent prowadzi rozmowy z PKP w zakresie terminu i realizacji inwestycji PKP w rejonie dworca kolejowego w Lesznie. Wracając do doświetlenia to ten rejon skrzyżowania Słowiańskiej i Towarowej będzie połączony inwestycyjnie z modernizacją i estetyzacją terenu przy siedzibie gazety ABC. Związane to będzie również z przebudową geometrii jezdni i tego skrzyżowania.


Interpelacja radnej Stefanii Ratajczak

Dane oświatowe   

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS prosiła o podanie danych dotyczących nowej reformy edukacji – Ja mam tylko jedną i króciutką, w dodatku dostanę odpowiedź na piśmie na pewno, bo prosiłam. W związku z wprowadzeniem reformy edukacji między innymi włączenie gimnazjum do szkół podstawowych składam interpelację o podanie następujących danych według poniższej tabeli. Przedstawiłam tabelę, w której proszę o jednostki oświatowe, powierzchnie do sprzątania w metrach kwadratowych, ile etatów sprzątaczek jest w danej szkole i przede wszystkim bardzo mnie interesuje ile wynosi metrów kwadratowych na jedną panią. Dlaczego to składam? Ponieważ nastąpi prawdopodobnie reforma edukacji i będzie możliwość przesunięcia pań z budynku a do budynku b. Ponieważ już dwukrotnie zgłaszałam Panu Wiceprezydentowi Jóźwiakowi, jakie są różnice pomiędzy sprzątaniami 423x1200. Bardzo proszę o dostarczenie takiej tabeli.

Odpowiedź na interpelację radnej Stefanii Ratajczak udzielona została pisemnie przez Piotra Jóźwiaka II Zastępcę Prezydenta Miasta Leszna.  


Interpelacja radnego Damiana Szymczaka

Lustro przy wyjeździe z ul. Łąkowej 

Damian Szymczak z Klubu Radnych PiS apelował o ustawienie lustra przy wyjeździe z ul. Łąkowej – Szanowni Państwo! Moja interpelacja dotyczy poprawienia bezpieczeństwa przy wyjeździe z ulicy Łąkowej, ponieważ może nie wszyscy wiedzą gdzie jest ulica Łąkowa, więc tak na wszelki wypadek. Jadąc od Sądu tym łukiem pod wiaduktem, dojeżdżając do podjazdu na wiadukt skręcamy w prawo to jest właśnie ulica Łąkowa. Jedziemy prosto po jednej i drugiej stronie mamy ogródki działkowe potem jest zakręt, świetlica rodzinnych ogródków działkowych, na której też mam działkę z resztą, no i wyjeżdżamy na ulicę Dożynkową. Ostatnio spotkałem się z zarządem rodzinnego ogródka działkowego Kolejarz. I właśnie tutaj Państwo z zarządu prosili mnie o tą interwencję. Tam rzeczywiście bardzo niebezpiecznie się z tej ulicy Łąkowej wyjeżdża na ulicę Dożynkową. Z jednej strony są krzaki, są drzewa. Natomiast z prawej strony to się za bardzo nic nie da zrobić, bo są płoty działkowiczów. No i po drodze jest jeszcze ścieżka rowerowa, jest tam dość niebezpiecznie, a może bardzo niebezpiecznie i wszyscy się boimy, że kiedyś tam kogoś potrącimy wyjeżdżając. Prośba po prostu o montaż, ustawienie lustra, które poprawiałoby widoczność dla wyjeżdżających z ulicy Łąkowej.

Odpowiedź na interpelację radnego Damiana Szymczaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który obiecał, że sprawą zajmie się Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu – Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Damiana Szymczaka informuję, że potrzeba ustawienia lustra w strefie skrzyżowania Dożynkowa Łąkowa zostanie omówiona na najbliższym marcowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information