Interpelacje radnych złożone na 34 Sesji Rady Miejskiej Leszna 30 marca 2017 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Zapytanie radnej Stefanii Ratajczak   

Ile pieniędzy potrzeba na podwyżki dla pracowników?

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS prosiła o informację, ile potrzeba środków finansowych na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych z ponad 20-letnim stażem pracy – Pani Przewodnicząca! Ja nie mam interpelacji tylko mam zapytanie jedno. Zwracam się z zapytaniem ile potrzeba

środków finansowych, aby wszyscy pracownicy to znaczy się Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, którzy posiadają ponad 20 lat stażu pracy a nie osiągają w roku 2017 75% przeciętnego wynagrodzenia w Lesznie z roku 2016 to jest 2570,00 otrzymali po 150,00 zł do wynagrodzenia od maja 2017 roku. Proszę pragnę tylko przypomnieć, że minimalne wynagrodzenie w Lesznie, pobrałam z broszury „Leszno w liczbach” i wynosiło ono 3 427,70 zł. Bardzo proszę, o jaką kwotę by była potrzebna dla tych pracowników. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź na zapytanie radnej Stefanii Ratajczak udzielił Maciej Dziamski Sekretarz Miasta Leszna, który wyjaśnił, że potrzebne byłoby 575 722,80 zł Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Panie i Panowie Radni! Odpowiadając skrótowo na pytanie Pani Radnej podam tylko jedną kwotę. Natomiast w pisemnej odpowiedzi dostanie Pani szczegółowe rozliczenie z każdego zakładu tak żeby Pani mogła się zapoznać. Nie będę czytał, bo to jest kilka stron. Ta kwota od maja dla nieco ponad 400 etatów powinna wynieść 575 722,80 zł. Szczegółowe rozliczenie Pani Radna otrzyma. Będzie Pani mogła sprawdzić. Bardzo proszę.


Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Progi zwalniające

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO prosiła o zamontowanie progów zwalniających w rejonie ulicy Królowej Jadwigi i Wróblewskiego Pierwsza interpelacja moja dotyczy spowolnienia ruchu przed skrzyżowaniem ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Wróblewskiego. Zgodnie z §13 i sygnałami mieszkańców proszę o spowodowanie zamontowania progów spowalniających ruch na ulicy Królowej Jadwigi przed ścieżką rowerową z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wróblewskiego. Na ulicy Królowej Jadwigi zaparkowane samochody zasłaniają widoczność kierowcom. Nie widać nadjeżdżających często rozpędzonych rowerzystów ścieżką rowerową. W załączeniu załączyłam do tej interpelacji zdjęcia. Chcę Państwu nadmienić, że byłam, może no nie sprawcą kolizji, ale uczestniczyłam w takiej kolizji, kiedy wjechałam powoli rozpędzony rowerzysta wpadł na mój samochód przez maskę przeleciał na drugą stronę. W związku z tym myślę, że jest to miejsce, nad którym trzeba się pochylić.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który obiecał, że sprawą zajmie się Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu – Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację informuję, że kwestia spowolnienia ruchu przed skrzyżowaniem ulicy Królowej Jadwigi i Wróblewskiego zostanie omówiona na kwietniowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Drogowego. Dziękuję.


Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Zaniedbany skwer

Radna Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO interweniowała także w sprawie zaniedbanego skweru w rejonie ulic Zamenhoffa i Kiepury – I kolejna moja interpelacja – jest to uporządkowanie skweru przy zbiegu ulic Zamenhoffa i Kiepury. Zwracam się z prośbą o podjęcie działań porządkujących skwer przy nowym rondzie. Teren ten jest w centrum miasta i nie jest chlubą, chlubną wizytówką naszego miasta. Mając na uwadze powyższe proszę o uporządkowanie terenu, możliwie o ukwiecenie i zazielenienie. Składam wniosek o rozważenie po konsultacjach z mieszkańcami i przygotowania miejsc w momencie, kiedy konsultowaliśmy razem z Panem Kierownikiem miejsca parkingowe dla mieszkańców mieszkających właśnie w tym miejscu.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który wyjaśnił, że w najbliższych dniach w tej sprawie odbędzie sie wizja lokalna – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Odpowiadając na tą interpelację informuję, że w najbliższych dniach odbędzie się wizja lokalna z udziałem wykonawcy przebudowy ulicy Kiepury i Dekana oraz Urzędu Miasta Leszna, Miejskiego Zakładu Zieleni i MZBK w celu określenia zakresu uporządkowania terenu w ramach gwarancji oraz w celu określenia zakresu wykonania nowych nasadzeń i lokalizacji miejsc postojowych.


Interpelacja radnego Kazimierza Jęcza

Chodnik na Szczepanowskiego 

Kazimierz Jęcz z Klubu Radnych PiS po raz kolejny prosił o wykonanie Wykonania kolejnego odcinka chodnika ulicy Szczepanowskiego od ulicy Grochowiaka do ulicy Krzyckiego – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Wnoszę po raz kolejny interpelację w następującej sprawie: Wykonania kolejnego odcinka chodnika ulicy Szczepanowskiego od ulicy Grochowiaka do ulicy Krzyckiego.

Pytam:

- „Czy został opracowany projekt budowlany”?,

- „Czy zostało wydane pozwolenie na budowę”?,

- „Czy zostały zabezpieczone lub zostaną zabezpieczone środki finansowe na realizację tego zadania”?,

- „Kiedy zostaną wycięte drzewa kolidujące wykonanie tego chodnika na wspominanym odcinku”?.

 

Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Jęcza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Kazimierza Jęcza informuję, że miasto Leszno dysponuje projektem przebudowy chodnika w ulicy Szczepanowskiego. Realizacja zadania podlega zgłoszeniu w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Uzyskano zgodę na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Termin wycinki został określony w tej decyzji do 30 czerwca 2017 roku. Jeśli chodzi o środki finansowe to poprosimy o zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację tej inwestycji z tak zwanych wolnych środków.


Interpelacja radnego Kazimierza Jęcza

Co z remontem ulic na Zatorzu?

Radny Kazimierz Jęcz z Klubu Radnych PiS pytał także o remont ulic na Zatorzu – „Co z realizacją planowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany pięćdziesięcioletniej infrastruktury podziemnej ulicy Księdza Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Piastowskiej do ul. Świętego Franciszka z Asyżu oraz wykonania na odcinku nowej nawierzchni drogowej od ulicy Święciechowskiej do ulicy Świętego Franciszka z Asyżu”? Istniejące w obu przypadkach nawierzchnie szczególnie chodniki to relikt poprzedniego wieku, to prawie sześćdziesiąt lat. To niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy się potykają, upadają szczególnie dzieci idące do Szkoły podstawowej nr 9. Te problematyczne sprawy daję pod rozwagę Państwu Radnym i Panu Prezydentowi. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź na moje dwie interpelacje ujęte na jednej kartce papieru mając na uwadze tak drobne oszczędności finansowe. Dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Jęcza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Natomiast odpowiadając na drugą interpelację informuję, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przygotowują realizację przebudowy infrastruktury wod-kan w ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową nawierzchni. W roku bieżącym MPWiK ma zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji. Natomiast w budżecie miasta Leszna zarezerwowano środki tylko na przebudowę chodnika a ponieważ sieć wodociągowo-kanalizacyjna zlokalizowane są zlokalizowane są w jezdni, dlatego poprosimy również o zwiększenie środków finansowych na przebudowę nawierzchni ulicy Wyszyńskiego na odcinku od Święciechowskiej do Świętego Franciszka z Asyżu z tak zwanych wolnych środków.


Interpelacja radnego Jarosława Zielonki

Zaniedbany teren

W imieniu radnego Jarosława Zielonki  interpelację odczytała radna Barbara Mroczkowska.

Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO interweniował w sprawie zaniedbanego terenu w rejonie ulicy Mickiewicza i ulicy Opalińskich oraz uniemożliwienie parkowania aut na trawniku – Kolejna interpelacja dotyczy uporządkowania terenu pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a garażami przy ulicy Opalińskich oraz wykonanie zabezpieczeń niepozwalających na notoryczne parkowanie samochodów na trawniku w wyżej wymienionym rejonie.

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Zielonki udzieliła Jolanta Jankowiak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, która poinformowała, że „teren położony przy ulicy Mickiewicza jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W związku z powyższym Pan Prezydent wystąpi z wnioskiem do szkoły w celu uporządkowania tego terenu i stworzenia skutecznych zabezpieczeń uniemożliwiających parkowanie na terenie zielonym”.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information