Interpelacje radnych złożone na 36 Sesji Rady Miejskiej Leszna 31 maja 2017 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Przejście dla pieszych

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO prosiła o wymalowanie przejścia dla pieszych naprzeciw przychodni Medeor przy ul.  Jana Kiepury –  Pierwsza interpelacja była na… nie mam przy sobie, ale wyznaczenie pasów na jezdni na ul. Kiepury przejścia dla pasażerów, którzy wysiadają z autobusów naprzeciw trzech przychodni, tj. Medeor i tych dwóch sąsiadujących ze

sobą.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który wyjaśnił, że na ten moment wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym rejonie nie jest możliwe z uwagi na brak chodnika po stronie przychodni. Kierownik Kaźmierczak zapewnił jednak, że Urząd Miasta Leszna podejmie stosowne kroki zmierzające do powstania w tym miejscu chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelacje i zapytanie Pani Radnej Barbary Mroczkowskiej informuję, że kwestia wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie przychodni przy ul. Jana Kiepury była omawiana na wczorajszym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. Ustalono, że wyznaczenie przejścia w obecnej chwili w tym miejscu nie jest możliwe z uwagi na brak chodnika po stronie przychodni. Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Leszna przystąpi do opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Kiepury na odcinku od ronda im. Dra Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i dokumentacja ta uwzględniać będzie chodnik po stronie przychodni wraz z przejściem dla pieszych.


Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Zaniedbany skwer

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO interweniowała także w sprawie zaniedbanego skweru przy ul. Słowiańskiej – I druga moja interpelacja – na jakim etapie jest modernizacja skweru naprzeciw pięknego, wyremontowanego budynku przy placu, ul. Słowiańskiej 63. Na jakim jest etapie i kiedy możemy oczekiwać, że ten skwer będzie, wkomponuje się przy tej inwestycji. Dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zapewnił, że skwer zostanie uporządkowany, a zieleń poddana pielęgnacji – Jeśli chodzi o drugą, drugie pytanie Pani Radnej to informuję, że w miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie w tym miejscu Komisji ds. estetyzacji Miasta Leszna. Na podstawie wizji lokalnej zwrócono uwagę na nielegalne reklamy, które znajdują się poza pasem drogowym w tym rejonie. Wystąpiono o ich usunięcie. Skwer zostanie posprzątany, a zieleń poddana pielęgnacji. W roku bieżącym nie są planowane w tym rejonie jednak żadne działania inwestycyjne. Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Leszna wystąpi do PKP o uruchomienie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Słowiańskiej. Szczególnie ważne będzie uruchomienie tego przejścia, przejazdu w obliczu planowanej przebudowy drogi krajowej nr 12. Dziękuję.


Zapytanie radnej Stefanii Ratajczak

Dane oświatowe  

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS ponownie prosiła o podanie danych dotyczących nowej reformy edukacji – Ja mam tylko jedną, małą, właściwie zapytanie. W nawiązaniu do pisma z dnia 6 marca 2017 roku ponawiam zapytanie, z jakich przyczyn zmieniły się tzn. zmniejszyły i zwiększyły metraże do sprzątania w jednostkach oświatowych podległych, podanych w ww. piśmie? I tylko tutaj chcę dodać jeszcze jedną rzecz. Wynikła ona w zeszłym tygodniu. Ja bardzo prosiłam Pana Wiceprezydenta Jóźwiaka i z kolei Pana Prezydenta, nie rozmawiałam z Panem Prezydentem Borowiakiem, ale będę musiała rozmawiać o wskazanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna tak, jak w innych miastach jest, ile pani sprzątaczka ma sprzątać, bo proszę Państwa, co się zdarzyło? Ja to będę miała potwierdzenie, ponieważ w czwartek jestem umówiona z jedną panią dyrektor, dostałam informację od pracowników tam sprzątających, że pani dyrektor zwiększyła im przydział czynności. Ja to rozumiem w ten sposób, jedna pani tam choruje, więc zwiększa się paniom przydział czynności i właściwie nie mogę się o nic prawdopodobnie zaczepić, bo o metrażach nie mówią przepisy prawa, dlatego będę się domagała o zarządzenie, które będzie mówiło i to wynika, to prawdopodobnie, na pewno jest w jednej szkole, ale się upewnię, będę rozmawiała z panią dyrektor. Na razie mam informację od pracowników . Dzwonili do mnie o interwencję w tej sprawie. Taka sugestia, tutaj mam nadzieję, że Pan Prezydent Jóźwiak mnie słyszy, Pan Prezydent Jóźwiak mnie nie słyszy, to ja z nim będę rozmawiać oddzielnie. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź na zapytanie radnej Stefanii Ratajczak udzielił Lucjan Rosiak Naczelnik Wydziału Edukacji Odpowiadając na Pani pytanie, przekażemy w załączeniu odpowiedź i wyjaśnienia dyrektorów poszczególnych szkół w tej kwestii.


Interpelacja radnego Damiana Szymczaka

Przesunięcie chodnika

Damian Szymczak z Klubu Radnych PiS apelował o przesunięcie chodnika w pobliżu ronda Antoniny – Szanowni Państwo! Wjeżdżamy do Leszna od strony Osiecznej, jedziemy ul. Osiecką, mijamy gospodarstwo pomocnicze, to się chyba w tej chwili nazywa warsztaty, no nie ważne, w każdym razie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych, no i chcemy jechać, jeżeli prosto dojeżdżamy do skrzyżowania, do drogi podporządkowanej, jeżeli chcemy jechać prosto, to nie ma problemu, natomiast, jeżeli chcemy skręcić w prawo w ul. Ks. Popiełuszki, czyli tą, tą, tą, jadąc tą ulicą, która prowadzi do ronda Antoniny, no to możemy mieć problem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu samochód, który musi przepuścić inne samochody, przypominam, że wyjeżdżamy spod ulicy podporządkowanej, czyli który chce jechać prosto, no musi się po prostu zatrzymać. Za nim może stać i tak się zdarza kilka, może i więcej czasami samochodów, które chcą skręcić w prawo, no i one po prostu muszą czekać. I takie moje pytanie, czy w związku z tym można troszeczkę przebudować, przesunąć o kilkadziesiąt kilometrów ten chodnik, który tam jest, przypomnę, on po takim łuku idzie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że obok biegnie ścieżka rowerowa, że jest tam odpływ ściekowy, no ale nie mniej jednak, gdyby udało się to przebudować, przesunąć po prostu o te kilkadziesiąt centymetrów, to wtedy na pewno uniknęlibyśmy w tej części miasta wielu korków, szczególnie po południu, bo po prostu samochody skręcające w prawo mogłyby od razu w to prawo skręcać.

Odpowiedź na interpelację radnego Damiana Szymczaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zapewnił, że zadanie zostanie zrealizowane ze środków wspólnotowych w ramach OSI – Odpowiadając na interpelację Pana Damiana Szymczaka informuję, że ul. Osiecką można, trzeba poszerzyć i będzie poszerzona. Przebudowa tego skrzyżowania jest przedmiotem zleconej przez miasto Leszno dokumentacji na przebudowę ul. Osieckiej, jako drogi wojewódzkiej 432. Jednocześnie informuję, że przebudowa tej ulicy wraz z tym skrzyżowaniem, o którym Pan mówi, realizowana będzie z dofinansowaniem ze środków wspólnotowych w ramach OSI.


Interpelacja radnego Krystiana Maćkowiaka

Co z zagospodarowaniem osadów ściekowych?

Krystian Maćkowiak z Klubu Radnych PO pytał o zagospodarowanie osadów ściekowych – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! W ramach interpelacji mam trzy zapytania. I w porozumieniu z Panem prezesem MPWiK, który będzie udzielał odpowiedzi, ustaliliśmy, że zadam je wszystkie razem. Pierwsze pytanie: czy miastu Leszno na przełomie 2014 i 2015 roku, w związku z mającym nastąpić wygaśnięciem w dniu 23 stycznia 2015 roku pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie zagospodarowania osadów groziła sytuacja braku możliwości właściwego zagospodarowania osadów ściekowych w leszczyńskiej oczyszczalni i jakie ewentualnie konsekwencje byłyby tego następstwem? Pytanie drugie: czy miasto Leszno było przygotowane do takiej sytuacji, tj. czy miało wariant innego zagospodarowania osadów ściekowych w sytuacji wygaśnięcia decyzji w tym zakresie? I pytanie trzecie: czy ciągłość i utrzymanie kontraktu na końcu 2014 roku z dotychczasowym odbiorcą osadów, w związku z kontynuacją funkcjonującą w tym czasie decyzji na wytwarzanie odpadów miało wpływ na utrzymanie i stabilizację cen w 2015 roku na zrzut ścieków od mieszkańców i podmiotów zależnych od leszczyńskiej oczyszczalni? O udzielenie informacji proszę również na piśmie. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź na interpelację radnego Krystiana Maćkowiaka udzielił Rafał Zalesiński Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Szanowni Państwo Radni! Szanowny Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Odpowiedź na interpelację Pana Radnego Krystiana Maćkowiaka. Może wcześniej, zanim przeczytam odpowiedź przygotowaną tutaj na piśmie. Jeszcze gwoli wyjaśnienia w tym okresie, o który Pan Radny pyta niestety jakby, o ten okres, o który Pan Radny pyta, nie mam informacji też uzyskanych też bezpośrednio od poprzedniego zarządu spółki, także mogłem się odnieść tylko do informacji tych, które mogłem zdobyć z jakichkolwiek dokumentów w spółce. Na pewno zasięgnąłem opinii Pana kierownika działu produkcyjnego, który ówcześnie odpowiadał za sprawy dotyczące bezpośrednio oczyszczalni, też poradziłem się tutaj w tej odpowiedzi Panią dyrektor finansową, prokurent spółki oraz obecnego kierownika oczyszczalni ścieków. Przechodząc do odpowiedzi na zadane pytania; wygaśnięcie pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów, którym dysponował wykonawca realizujący usługę odbioru osadów z oczyszczalni ścieków w Henrykowie, a więc na przełomie 2014 i 2015 roku, byłoby jednoznaczne z koniecznością rozwiązania umowy, jaką zawarło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie z ówczesnym wykonawcą usługi. Powyższa konsekwencja wynikała wprost z zapisów umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której powyższy podmiot został wybrany w postępowaniu przetargowym i świadczył usługę na rzecz spółki. Następstwem rozwiązania umowy byłoby prawdopodobne ogłoszenie przez MPWiK nowego postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wiąże się to z okolicznością, że zarówno na przełomie 2014 i 2015 roku, jak również obecnie spółka nie jest w stanie zagospodarować osadów ściekowych siłami własnymi tj. bez zaangażowania zewnętrznego wykonawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie przekazanie posiadania odpadów, w naszym przypadku osadów ściekowych, podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia lub wpisanemu do właściwej ewidencji zwalnia spółkę  z odpowiedzialności za właściwe zagospodarowanie odpadów. Zważywszy na przebieg postępowań przetargowych organizowanych przez MPWiK w ciągu ostatnich 3 lat, w tym w szczególności ilość ofert składanych w tych postępowaniach, jak również oferowane przez wykonawców ceny, realnym ryzykiem opisywanych powyżej okoliczności byłby wzrost ceny świadczonej usługi, co w konsekwencji wiązałoby się ze wzrostem taryf za odbiór ścieków na terenie aglomeracji leszczyńskiej. Możliwe byłoby również, że żaden inny wykonawca nie byłby zainteresowany realizacją opisywanej usługi, co spowodowałoby że spółka nie byłaby w stanie zagospodarować osadów w dotychczasowy sposób. Ostatecznie należy zauważyć, że na podstawie przepisów nowelizujących ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, dotychczasowe zezwolenia na odzysk odpadów zostały przedłużone do 23 stycznia 2016 roku i na tej podstawie MPWiK Sp. z o.o. zdecydowała się kontynuować współpracę z dotychczasowym wykonawcą usługi, tj. w roku 2015. Tu już będzie odpowiedź na to drugie pytanie, ale ono jest też bardzo tutaj związane z pierwszym. W obecnych uwarunkowaniach technologicznych funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Henrykowie trudno mówić o innym wariancie zagospodarowywania osadów niż dotychczas stosowany przez spółkę. Jednocześnie mając na uwadze potrzebę docelowego rozwiązania gospodarki energetyczno-osadowej w aglomeracji leszczyńskiej należałoby dążyć do rozbudowy i modernizacji oczyszczalni o obiekty fermentacji metanowej, odzysku biogazu i suszenia osadu. Jest to jednak wariant długofalowy, którego realizacja została realnie rozpoczęta dopiero przez obecny zarząd spółki w lipcu 2015 roku. W opisanych okolicznościach najbardziej prawdopodobnym wariantem postępowania w razie wygaśnięcia pozwolenia wykonawcy, tj. z dniem 23 stycznia 2015 r. był wariant opisany w punkcie 1, czyli powyżej. I odpowiedź na pytanie nr 3; odnosząc się do ciągłości i utrzymania kontraktu z 2014 roku między MPWiK  a dotychczasowym odbiorcą osadów należy stwierdzić, że miało to podstawowy związek z utrzymaniem i stabilizacją ceny na usługę odbioru i zagospodarowania osadów z oczyszczalni w Henrykowie. Według wiedzy posiadanej przez Spółkę żaden inny podmiot nie był zainteresowany realizacją usługi za taką samą lub niższą cenę niż dotychczasowy wykonawca, a przynajmniej taka oferta nie została do tej pory złożona do MPWiK Sp. z o.o. Dziękuję bardzo.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information