Interpelacje radnych złożone na 38 Sesji Rady Miejskiej Leszna 27 lipca 2017 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnego Jarosława Zielonki  

Ulica Kąkolewska  

Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO apelował o naprawę ulicy Kąkolewskiej od Ronda Grzybowo w kierunku miejscowości Kąkolewo – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Pierwsza interpelacja dotyczy wykonania napraw przy ul. Kąkolewskiej. W imieniu mieszkańców miasta Leszna, zwracam się z wnioskiem o wykonanie

napraw przy ul. Kąkolewskiej, od Ronda Grzybowo w kierunku miejscowości Kąkolewo, chodzi przede wszystkim o usunięciu powstałych kolein, w drodze.

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Zielonki udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zapewnił, że ulica Kąkolewska na odcinku od Ronda Grzybowa do granicy Miasta Leszna w kierunku Kąkolewa będzie gruntownie zmodernizowana, a do tego czasu będą naprawiane tylko miejsca niebezpieczne – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Odpowiadając na pierwszą interpelację Radnego Jarosława Zielonki informuję, że ulica Kąkolewska na odcinku od Ronda Grzybowa do granicy Miasta w kierunku Kąkolewa jest w zakresie przebudowy DK Nr 12, na które miasto uzyskało dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w roku bieżącym trwają prace projektowe, nad przebudową całego ciągu drogi krajowej Nr 12 w granicach Miasta Leszna, roboty budowlane rozpoczną się natomiast w roku 2018 i prawdopodobnie właśnie od tego właśnie kierunku, czyli od ul. Kąkolewskiej. Ulica Kąkolewska zostanie przebudowana w zakresie konstrukcji i geometrii. Do czasu kompleksowej przebudowy tej ulicy będzie podlegała naprawą tych niebezpiecznych miejsc, zamiast bieżącego utrzymania.


Interpelacja radnego Jarosława Zielonki 

Zielona strzałka

Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO apelował o wprowadzenie zielonej strzałki w ciągu drogi krajowej nr 5 – Druga interpelacja dotyczy przeprowadzenia regulacji świateł, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie włączania się tzw. zielonej strzałki ruchu drogowego, przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3-go Maja w kierunku do Kiepury, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Okrężna, Al. Konstytucji 3-go Maja, osiedle Tadeusza Rejtana.

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Zielonki udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który obiecał, że zajmie się tą sprawą – Odpowiadając na drugą interpelację odnośnie sygnalizacji świetlnej informuję, że w ciągu DK Nr 5, zaprogramowana została tak sygnalizacja świetlna,  że priorytetowy jest ruch na głównym potoku ruchu, czyli na kierunku Poznań  –  Wrocław, który posiada zieloną falę i to rozwiązanie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Kierunki ruchu o podporządkowanym porządku ruchu, wyposażone są w tak zwaną zieloną strzałkę. Ewentualne zmiany, muszą bezwzględnie uwzględniać zieloną falę na głównym ciągu komunikacyjnym, jednak zostaną przeprowadzone analizy i może uda się tam coś poprawić, jeżeli chodzi o zieloną strzałkę.


Interpelacja radnego Jarosława Zielonki 

Parking przy ul. Belgijskiej

Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO prosił o wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Belgijskiej – I w dniu dzisiejszym ostatnią interpelację, oczywiście na tą ostatnią nie oczekuję odpowiedzi, proszę o wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Belgijskiej, w imieniu mieszkańców miasta, zwracam się z wnioskiem o wykonanie zatoczek parkingowych, przy ul. Belgijskiej, w związku z powstającymi nowymi budynkami, mieszkańcy mają problem z parkowaniem przy swoich domach, dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Zielonki udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Odpowiadając na trzecią interpelację, rzeczywiście jej nie było, ale mogę tak odpowiedzieć: stała organizacja ruchu, w tym rejonie, ul. Belgijskiej, Unii Europejskiej, Francuskiej, była przedmiotem konsultacji społecznej, gdzie poprosiliśmy mieszkańców o opinię, na temat wprowadzenia strefy 30 km/h, przy równorzędnych skrzyżowaniach i to rozwiązanie umożliwiało parkowanie tzw. przykrawężnikowe, natomiast to oznakowanie, które teraz jest, mieszkańcy uznali, że to oznakowanie, które teraz jest, bardziej odpowiada, czyli strefa zamieszkania, konsekwencją w strefie zamieszkania jest parkowanie w wyznaczonych miejscach, natomiast nie jest możliwe parkowanie w dowolny sposób, tzw. przykrawężnikowe, dziękuję.


Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Spowolnienie ruchu na ul. Ogińskiego

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO prosiła o spowolnienie ruchu na ulicy Ogińskiego – Złożyłam wniosek w imieniu mieszkańców o podjęcie działań, jeśli chodzi o spowolnienie ruchu na ul. Ogińskiego, z uwagi na to, że jest to jedna z ulic na tym osiedlu, która jest ulicą przelotową, od ulicy Czajkowskiego do ul. Kiepury. W ostatnich czasach, ta ulica jest bardzo przejezdna, jeździ bardzo dużo samochodów, nie zachowują prędkości, były przypadki połamania lusterek na samochodach, czy uszkodzenia, w związku z tym w imieniu mieszkańców ul. Ogińskiego proszę o podjęcie działań, jeśli chodzi o spowolnienie ruchu, w jakich tam Pan Naczelnik uważa możliwościach.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który obiecał, że  sprawą zajmie się Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pani Radnej Barbary Mroczkowskiej, informuję, że na wtorkowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu, omówimy ten temat i na to posiedzenie komisji Panią bardzo serdecznie zapraszam.


Zapytanie radnego Marka Ganowicza

Co z podwyżkami dla pracowników miejskich spółek?

Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy pytał czy podwyżki są zaplanowane także dla pracowników miejskich spółek – Mam zapytanie do Pana Prezydenta, czy zgodnie z uchwałą intencyjną, którą Rada Miasta podjęła w sprawie podwyżek dla pracowników miejskich, przewiduje również Pan Prezydent jako właściciel, spowodowania, aby w spółkach podwyżki również dać pracownikom. Pan Prezydent pełni funkcję właścicielską.

Odpowiedź na zapytanie radnego Marka Ganowicza udzielił Łukasz Borowiak Prezydent Miasta, który poinformował, że kwestia ewentualnych podwyżek dla pracowników miejskich spółek należy do kompetencji rad nadzorczych – Jeśli chodzi o podwyżki, to doskonale Pan wie, Panie Radny, że jest to w kompetencji Rady nadzorczej, ja myślę, że po tej interpelacji, każdy z Prezesów spółek będzie analizował sytuację, chciałem tylko powiedzieć Panu, że od dłuższego czasu spotykam się z pracownikami różnych podmiotów, czyli naszych spółek, oczekiwania jak zawsze są duże, natomiast wiem doskonale, ponieważ te informacje, dochodzą do Urzędu Miasta, wiem, że następują i podwyżki i regulacje, natomiast zobaczymy, co przyniesie nowy rok, natomiast warto podkreślić, że jest to w kompetencjach Rad nadzorczych, będzie to wynikało z aktualnej sytuacji poszczególnych spółek, bo to jest też bardzo ważne. Dziękuję.


Zapytanie radnego Marka Ganowicza

Co z wydobyciem kruszywa przy złożu Przybyszewo-Strzyżewice?

Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy pytał także o planowane wydobycie kruszywa przy złożu Przybyszewo-Strzyżewice – I drugie zapytanie, dotyczy tego, że mianowicie jestem w posiadaniu kopii pism, protestów, kierowanych na ręce Pana Wójta, Gminy Święciechowa oraz Geologa Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie o planowane odkrywki, inwestycji odkrywkowej, wydobycia kruszywa, przy złożu Przybyszewo-Strzyżewice, tam, jeżeli ktoś pamięta kiedyś była odkrywka, ona jest dzisiaj nieczynna, właśnie niedaleko od tego złoża i pytam o to, dlatego, że jest to w naszej strefie ochronnej ujęcia wody, boję się, zresztą są obawy, chyba słuszne, tych wnioskujących, a jest ich ponad sto osób się pod tą petycją podpisało, że może się okazać, że może trzeba będzie to ujęcie zamknąć, no, bo, jak będzie zdjętych 20 metrów gruntu, które były filtrem naturalnym, przepraszam 10 metrów gruntu dla 24 metrowego ujęcia wody, czyli 14 metrów zostaje tylko tego filtru i, że może się kazać, że jest obawa, że trzeba zamknąć to ujęcie, a to już jest ładna inwestycja. Przypomnę, że to w razie, czego, trzeba będzie przejść przez S5, która jest dziś budowana, więc, jeżeli tutaj nie zareagujemy, może się okazać, lepiej dmuchać na zimne, może się okazać, że będzie wielki to koszt, i tu prosiłbym Pana Prezydenta o odpowiedzi pisemne.

Odpowiedź na zapytanie radnego Marka Ganowicza udzielił Łukasz Borowiak Prezydent Miasta, który poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podjęło już w tej sprawie działania wyjaśniające – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiadając na pierwszą interpelację, rzeczywiście zwrócił uwagę Pan Radny na bardzo poważny problem w naszym powiecie, o tej sytuacji, dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, na moją prośbę, albo inaczej na moje polecenie, MPWiK rozpoczęło działania wyjaśniające, ponieważ największym problemem w wydaniu wszelkich pozwoleń, w toku postępowania jest fakt, że MPWiK, jako podmiot nie został ujęty, jako strona, co nas strasznie zaskoczyło, w tej kwestii oczekujemy pełnych wyjaśnień ze strony Urzędu Miasta i Gminy Święciechowa, dlatego MPWiK zwróciło się oficjalnie z zapytaniem, natomiast tak naprawdę, my, jako miasto, w nawiązaniu do Pana interpelacji, też zwrócimy się do Wójta Gminy Święciechowa, z prośbą o wyjaśnienie, rzeczywiście sprawa nabiera bardzo szybkiego tempa, co nas zaskoczyło. Jak wiadomo, koncesje wydaje Marszałek Województwa Wielkopolskiego, mamy tu obawy, że takie szybkie tempo procedowania, wiąże się z tym, że rzeczywiście sprawa, jest jakby po cichu załatwiana, jest protest mieszkańców, natomiast zrobimy wszystko, aby wyjaśnić tę sprawę, ponieważ, rzeczywiście informacje, które Pan przedstawił Wysokiej Radzie, pokrywają się z naszą oceną, gdybyśmy byli stroną, wiadomo od początku moglibyśmy zająć stanowiska, wiem jedno, że specjaliści i pracownicy MPWiK analizują dogłębnie całą tą sprawę i będziemy prosić o szerokie i merytoryczne wyjaśnienia ze strony Urzędu Miasta i Gminy Święciechowa, zwłaszcza, że jest udziałowcem naszej firmy, co jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, sprawa jest bardzo poważna, według naszej oceny, wymaga naprawdę głębokiego wyjaśnienia ze strony samorządu Gminy Święciechowa, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, robimy wszystko, natomiast te informacje do nas dotarły w zeszłym tygodniu i zaczęliśmy bardzo szybko działać.


Interpelacja radnego Marka Ganowicza

Zmiana organizacji ruchu

Radny Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy pytał co ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Cypriana Kamila Norwida, Lipowej, Starozamkowej i Racławickiej –  Już ponad rok walczę o to, aby na ulicy Cypriana Kamila Norwida, ulicy Lipowej, Starozamkowej i Racławickiej uregulować ruch poprzez wymalowanie pasów na jezdni, ale nie tak, jak zaczęto malować, a zrobić lewoskręty, długość jezdni pozwala na to, by zrobić tam trzy pasy, coś na wzór ulicy Poznańskiej, czy Estkowskiego, jak kto uważa podobnie, na Organizacji Ruchu, ten dokument został przyjęty, miał być wdrażany w zeszłym roku, teraz się okazało, że trzeba było zrobić poprawki i obiecano, że będzie zrobione w tym roku, na tym posiedzeniu był również Pan Prezydent i było wiadomo, że będzie zrobione w tym roku, zaskoczeniem dla mnie było to, że parę dni temu, bo w sobotę zauważyłem, że jest wymalowany pas, środkowy, czyli, że tak jakby nic się nie działo, w związku z tym mam pytanie, czy ktoś nie dopilnował, jeżeli nie, to chciałbym wiedzieć, kto? Kto ponosi konsekwencje tego?

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Ganowicza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który wyjaśnił, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona – Odpowiadając na pierwszą interpelację, rzeczywiście wykonawca pomylił się, najzwyczajniej w świecie pomalował tak jak było, mimo że posiadał projekt. Zaprojektowana i zatwierdzona przez Prezydenta Miasta stała organizacja ruchu w tych ulicach zostanie wprowadzona i to, co zostało źle wymalowane, zostanie poprawione, na tą organizację zatwierdzoną przez Pana Prezydenta.


Interpelacja radnego Marka Ganowicza

Co z oznakowaniem poziomym w rejonie ulic Grunwaldzkiej i 17 Stycznia?  

W kolejnej swojej interpelacji Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy interweniował  w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Grunwaldzkiej i 17 Stycznia I druga sprawa, dotycząca identycznej sytuacji, mianowicie, u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i 17-go Stycznia przy Jednostce Wojskowej, szerokość jezdni pozwala również na to, aby wyodrębnić pas do przodu i lewoskrętu, jadąc od Policji, skręcając w lewo w Grunwaldzką, można to zrobić, to samo, jak się dotyczy, jadąc z drugiej strony. Też nie zrobiono nic, obiecano, że będzie tam poprawione to już na Puchar Świata, nie zrobiono i mam pytanie do Pana Prezydenta, dlaczego, czy ktoś zawinił, czy po prostu uważa Pan Prezydent, że jest to zbędne. Jeżeli tak, to chciałbym również dostać taką odpowiedź na piśmie. Dziękuję uprzejmie.

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Ganowicza udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który poinformował, że „bezpośrednio przed Drużynowym Pucharem Świata warunki atmosferyczne, takie były, że się przed barażem wypogodziło, ale rzeczywiście za opóźnienia w realizacji umowy odpowiada wykonawca, odmówienia oznakowania poziomego i jeśli będzie przekroczony termin oznakowań poziomych, które realizowane według określonego zostaną wyciągnięte umowne konsekwencje, które wynikają z umowy”.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information