Interpelacje radnych złożone na 40 Sesji Rady Miejskiej Leszna 21 września 2017 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnej Bernardyny Kaźmierczak  

Chodnik przy Wolińskiej

Bernardyna Kaźmierczak z Klubu Radnych Lewicy prosiła o zmianę oznakowania chodnika przy ul. Wolińskiej. Stoi tam znak informujący, że jest to droga dla rowerów, co zdaniem radnej wyklucza możliwość poruszania się pieszych Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! W imieniu mieszkańców wnoszę interpelację w

następującej sprawie: Proszę o zmianę oznakowania chodnika przy ulicy Wolińskiej, który został oznakowany jako droga dla rowerów. Aktualne oznakowanie wyklucza możliwość poruszania się osób pieszo. Z tego chodnika korzystali poprzednio piesi, dużo osób biegało, jak również osoby z kijkami, bardzo dużo można było spotkać, a aktualnie zostało to oznakowane jako droga tylko dla rowerów. Proszę również o odpowiedź pisemną. 

Odpowiedź na interpelację radnej Bernardyny Kaźmierczak udzielił Łukasz Borowiak Prezydent Miasta Leszna, który tłumaczył, że zmiana oznakowania była podyktowana koniecznością wprowadzenia udogodnień dla rowerzystów. Jednak, zgodnie z prawem drogowym, piesi mogą z tego chodnika korzystać, tyle że pierwszeństwo mają osoby jadące na rowerach Odpowiadając na interpelację Pani Radnej uprzejmie informuję, że zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolińskiej była podyktowana poprawą komunikacji rowerowej w tej części miasta. Mając na uwadze, że szerokość chodnika wynosi 2 metry oraz obowiązujące akty prawne zdecydowano o zmianie oznakowania z ciągu pieszo-rowerowego na drogę dla rowerów wraz z wyznaczeniem wzdłuż ulicy przejazdów rowerowych. Chciałbym Panią Radną poinformować, że aktualne oznakowanie nie wyklucza możliwości poruszania się osób drogą dla rowerów. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym „korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystającej  z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerom”. Dziękuję bardzo. 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information