Komisje Rady Miejskiej

Drukuj

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Marek Goryniak (PiS)
Wiceprzewodniczący: Wojciech Rajewski (Lewica)
Członkowie: Adam Kośmider, Stefania Ratajczak (PiS) 
Sławomir Mocek, Michał Skrzypczak (PL18) 
Marek Wein, Jarosław Zielonka (PO) 
Marek Ganowicz (Lewica)
Do zadań komisji należy m.in.:
- kontrola działalności Prezydenta Miasta i podporządkowanych mu jednostek w zakresie wykonywania zadań miasta

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA

Przewodnicząca: Bernardyna Kaźmierczak (Lewica)
Wiceprzewodniczący: Adam Kośmider (PiS)
Członkowie: Wanda Nawrocka (PL18)
Barbara Mroczkowska (PO)
Grzegorz Rusiecki (PO)
Dawid Helsner (Niezrzeszony)
Piotr Więckowiak (Niezrzeszony)
Do zadań komisji należy m.in.:
- kontrola i ocena realizacji budżetu,
- opiniowanie uchwały budżetowej i zmian w budżecie
- opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej miasta

KOMISJA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

PrzewodniczącyKazimierz Jęcz (PiS)
Wiceprzewodniczący
: Marek Wein (PO) 
Członkowie: Marek Goryniak, Adam Kośmider (PiS)
Michał Skrzypczak (PL18)
Marek Ganowicz, Wojciech Rajewski (Lewica)
Barbara Mroczkowska (PO)
Piotr Więckowiak (Niezrzeszony)
Do zadań komisji należy m.in.:
- współudział w tworzeniu strategii miasta i studium zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie programów społeczno - gospodarczych
- diagnozowanie procesów gospodarczych
- opracowywanie czynników pobudzania rozwoju gospodarczego
- współpraca z różnymi formami samorządności gospodarczej
- sprawy geodezji, kartografii, katastru
- promocja miasta
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków, organizacji transportu, komunikacji, budowy i utrzymania dróg w mieście
- czystość miasta, zieleń, ochrona środowiska
- mienie komunalne,
- rolnictwo, leśnictwo

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

PrzewodniczącaStefania Ratajczak (PiS) 
Wiceprzewodniczący: Michał Skrzypczak (PL18)
Członkowie: Damian Szymczak (PiS)
Krystian Maćkowiak, Krystyna Szudra (PO)
Grażyna Banasik (Lewica)
Hanna Kotomska, Wanda Nawrocka (PL18)
Grzegorz Rusiecki (PO)
Do zadań komisji należy m.in.:
- polityka społeczna,
- promocja i ochrona zdrowia i polityka prorodzinna i prozdrowotna
- gminny zasób mieszkaniowy oraz czynsze i dodatki mieszkaniowe

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

PrzewodniczącyHanna Kotomska (PL18)
Wiceprzewodniczący: Marek Ganowicz (Lewica)
Członkowie: Marek Goryniak (PiS)
Krystyna Szudra (PO)
Tomasz Malepszy (Lewica)
Dawid Helsner (Niezrzeszony)
Piotr Więckowiak (Niezrzeszony)

Do zadań Komisji należy m.in.:
- organizacja administracji samorządowej,
- opiniowanie zarządzeń porządkowych
- współpraca organów miasta z organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym
- zwalczanie patologii społecznej,
- ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych

KOMISJA EDUKACJI

PrzewodniczącyKrystian Maćkowiak (PO)
Wiceprzewodniczący: Tomasz Malepszy (Lewica)
Członkowie: Sławomir Szczot, Kazimierz Jęcz, Stefania Ratajczak, Damian Szymczak (PiS)
Sławomir Mocek (PL18)
Marek Wein (PO)
Grażyna Banasik (Lewica)
Przedmiot działań komisji stanowi:
- funkcjonowanie edukacji, nauki i oświaty,
- działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach,
- stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
- opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie działań Komisji.

KOMISJA KULTURY I SPORTU

PrzewodniczącySławomir Mocek (PL18)
Wiceprzewodniczący: Jarosław Zielonka (PO)
Członkowie: Kazimierz Jęcz, Damian Szymczak (PiS)
Bernardyna Każmierczak (Lewica)
Hanna Kotomska (PL18)
Krystian Maćkowiak (PO)
Dawid Helsner (Niezrzeszony)
Grzegorz Rusiecki (PO)
Przedmiot działań komisji stanowi:
- funkcjonowanie kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
- działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach,
- stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
- opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie działań Komisji.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information