XIII Sesja Rady Miejskiej Leszna

http://leszno.pl/Sesja_Rady_Miejskiej,12997.html

W przyszły czwartek, 22 października o godzinie 12 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej Leszna. Miejscem obrad będzie, jak zwykle, sala Urzędu Miasta przy ulicy Kazimierza Karasia.

Radni podejmą decyzję w sprawie nadania nazwy nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości, Studziennej i Dąbrowskiego. Są dwie propozycje: Rondo Ogrody i Rondo im. Danuty Siedzikówny ps. INKA.

Podczas sesji odbędą się głosowania na ławników sądowych. Radni zatwierdzą program współpracy organów samorządowych miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami.

Leszno przystąpi do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12. To ekspresówka wiodąca w kierunku granicy z Ukrainą, mająca duże znaczenie również dla naszego regionu. Kiedyś podobne stowarzyszenie walczyło o budowę drogi ekspresowej nr 5.

 

Źródło: leszno.pl

912 podpisów pod Rondem Inki

http://leszno24.pl/912_podpisow_pod_Rondem_Inki_,26101.html

petycja nazwa rondaLeszczyńscy Patrioci złożyli w piątek, na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna Sławomira Szczota, petycję w sprawie nadania imienia Danuty Siedzikówny ps. Inka nowo budowanemu rondu. 

Rondo powstaje na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Niepodległości i Studziennej.

Propozycje na nadanie mu imienia są dwie. Radni Klubu Lewicy chcą, aby to było Rondo Ogrody, w nawiązaniu do znajdujących się pobliżu ogródków działkowych i osiedla Ogrody.

Drugi pomysł przedstawili Leszczyńscy Patrioci. Chcą, aby rondo nosiło imię sanitariuszki Armii Krajowej, skazanej na karę śmierci, którą wykonano w roku 1946 w więzieniu w Gdańsku. Danuta Siedzikówna pseudonim Inka została zastrzelona mimo, że nie miała wtedy jeszcze skończonych 18 lat. Do końca, mimo brutalnych przesłuchań nie wydała swoich dowódców z AK. Jej historia opisana jest w wydanej niedawno książce "Dziewczyny Wyklęte".  

Leszczyńscy Patrioci zbierali podpisy pod petycją w sprawie Ronda im. Danuty Siedzikówny ps. Inka. Zebrali ich 912. Dziś, w piątek dostarczyli je przewodniczącemu rady.

Decyzja o tym, jak nazwać nowe rondo, należeć będzie do radnych. Będą ją podejmować na sesji 22 października.

Pół wieku "Koniora"

http://www.leszno24.pl/Pol_wieku_Koniora_zdjecia,26014.html

Radni Leszna mówią nie odkrywce

W związku z planowaną budową kopalni odkrywkowej  węgla brunatnego na terenie gmin Poniec i Miejska Górka oświadczamy, że jesteśmy przeciw jej powstaniu – m.in. taki zapis znajduje się w uchwale przyjętej na wtorkowej sesji rady miejskiej w Lesznie.

Radni dostrzegają w odkrywce wiele zagrożeń, „Zmiany te dotkną podstaw egzystencji mieszkańców w postaci oddziaływania na ujęcia wody pitnej dla Leszna oraz na ogólnym obniżeniu poziomu wód powierzchniowych (jezior, kanałów, cieków wodnych), z których korzystają mieszkańcy naszego miasta”.

Samorządowcy wskazują na liczne zagrożenia, także to, że odkrywka w powiecie rawickim i gostyńskim może pozbawić żywności nie tylko Wielkopolskę, ale cały kraj. – Polska, a zwłaszcza Wielkopolska, jest liderem w produkcji żywności, nie można tego zaprzepaścić – mówi radny Marek Goryniak - prezentujący projekt uchwały. Ponadto radni powoływali się na opracowania ekspertów z których wynika - że kopalnia będzie miała wpływ na teren około 50 kilometrów dookoła a jednym z najpoważniejszych skutków będzie obniżenie poziomu wód gruntowych, a może i Zandru Leszczyńskiego. Stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Środowiska i Parlamentarzystom Okręgu Nr 36.

 

Źródło: BIP Urzędu Miasta Leszna

Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejksiej Leszna VII kadencji w miesiącu Październiku, listopadzie i grudniu 2015 roku

P L A N     D Y Ż U R Ó W

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Leszna VII kadencji w poniedziałki w godzinach od 16.oo do 17.oo w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2015 roku

 

Lp. Imię i Nazwisko

Data dyżuru

1

Sławomir   SZCZOT

Przewodniczący

12.10.2015r.,02.11.2015r.,23.11.2015,   14.12.2015r.

 

2

Tadeusz   PAWLACZYK

   Wiceprzewodniczący

19.10.2015r.,09.11.2015r.,30.11.2015, 21.12.2015r.

3

Piotr   WIĘCKOWIAK

   Wiceprzewodniczący

05.10.2015r.,26.10.2015r.,16.11.2015,

07.12.2015r.,28.12.2015r

Przewodniczacy                                                                                 

 Rady Miejskiej Leszna

 Sławomir Szczot

                                                                                        

Leszno, wrzesień 2015 rok

 

XII Sesja Rady Miejskiej Leszna

Podczas XII Sesji Rady Miejskiej Leszna, która odbyła się w dniu 29 września 2015 roku, podjęto uchwały w następujących sprawach:

- zmieniająca Uchwałę Nr V/31/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednoosobowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2015-2026,

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2015,

- udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu,

- ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

- zwolnień od podatku od nieruchomości budynków budynków, lub ich częśći, w których wykonano remont elewacji,

- stanowisko w sprawie zamiaru budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w rejonie Poniec - Krobia -Oczkowice,

- powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Lesznado opracowania zmian w Statucie Leszna,

- wyrażenia zgody na przyjęcie przez miasto Leszno zadań z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami.

Uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl

 

Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej

Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 13.00 w MZO.

Leszno idzie na wojnę z dopalaczami

dopalaczeSamorząd Leszna opracował własne przepisy, które mają ograniczyć sprzedaż dopalaczy w mieście. W czwartek uchwalili je radni.  

W lipcu prezydent Łukasz Borowiak zapowiedział, że miasto idzie na wojnę z dopalaczami. Ogólnopolskie media informowały wtedy o licznych zatruciach substancjami odurzającymi. Wiele osób trafiło do szpitali, także w Lesznie. 

Przygotowanie lokalnego prawa, które ograniczyłoby handel dopalaczami trwało kilka tygodni i nie było proste. Inne samorządy już wcześniej uchwalały zakazy sprzadaży tych substancji na swoim terenie, ale były one uchylane przez wojewodów. Dlatego Leszno opracowało nowe przepisy. Czy wejdą w życie? To zależy od decyzji wojewody wielkopolskiego.

Radni Leszna wczoraj nowe prawo przeciw dopalaczom uchwalili.

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information